Etter det BT erfarer, har sentrale personer i Bergen Frp fryktet eksklusjon fra partiet hvis de ikke sa nei til bompenger. Ingen i Frp ville i går kommentere mulige konsekvenser av et bompenge-ja.

– Vi har gjentatte ganger vært i Oslo og forsøkt å få aksept for å videreføre Bergensprogrammet. Det fikk vi ikke. Vi har forsøkt så langt som mulig, sier Frps gruppeleder i bystyret, Tor A. Woldseth.

**Les også:

Kan droppe innbytterne**

– Går noen grenser Forklaringen på at det ikke kom noen aksept, gir hans partiformann Siv Jensen.

– Vi skal gjennomføre det vi har gått til valg på. Her har grensen gått for Frp, sier Jensen, som likevel nekter for at hun har instruert sine partifeller i Bergen.

– Generelt sett mener jeg at det går en grense dersom man så til de grader må gå på akkord med seg selv, sier hun.

Det partiledelsen ikke tillater Bergen Frp å gå på akkord med, er fjorårets landsmøtevedtak om at ingen Frp-lag kan stemme for bompengeprosjekter uten støtte i en folkeavstemning.

Les også: Støttet bompengesøknad i fjor

Bompengenekten ble foreslått av Østfold Frp, og vedtaket fattet mot partiledelsens vilje. Nestleder Per Sandberg var sågar på talerstolen og advarte sine partifeller mot et slikt vedtak.

– Fikk ikke gehør Etter landsmøtet signaliserte Sandberg at Bergensprogrammet ikke ble omfattet av landsmøtevedtaket.

– Vedtaket gjelder ikke prosjekter som er i full gang, slik som Ringveg Vest. Det har partiledelsen bekreftet, sa byråd og partileder i Bergen Frp, Øistein Christoffersen, til BT 5. mai i fjor.

Siden den gang har partiledelsen tolket landsmøtevedtaket på annet vis. Nå er det bom stopp for bompenger, slo Per Sandberg fast overfor BT for en måned siden.

– Vi forventet jo at Bergensprogrammet, i likhet med andre prosjekter, skulle ses på som allerede igangsatt og derfor ikke falt inn under vedtaket. Det synet har vi ikke fått gehør for, sier avtroppende helsebyråd Liv Røssland.

Dermed måtte Frp i Bergen forlate sine plasser ved maktens bord, halvannet år etter at de for første gang ble sluppet inn i varmen. Paradoksalt nok skjer dette etter sterkt press fra egen partiledelse – på bakgrunn av et landsmøtevedtak som partiledelsen selv var imot.

– Instruerte ikke Siv Jensen avviser at partiledelsen har vært med på beslutningen om å bryte byrådssamarbeidet i Bergen.

– Det er forskjell på å orientere og instruere. Bergen Frp har tatt beslutningen selv, sier Jensen.

Til tross for signalene fra partiledelsen bedyrer også de to avtroppende Frp-byrådene at de har tatt avgjørelsen om å bryte byrådssamarbeidet «på selvstendig grunnlag».

– Som tillitsvalgt for Fremskrittspartiet er denne saken veldig enkel. Vi forholder oss til landsmøtets vedtak og den tolkningen av det som er gjort av partiledelsen, sier Øistein Christoffersen

– Hva hadde Frp i Bergen gjort hvis de ikke hadde fått klare signaler fra partiledelsen?

–­ Det blir spekulasjoner. Vi må forholde oss til et landsmøtevedtak, sier Liv Røssland.

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

  • Leder: Frp ofret BergenNasjonal lokalpolitikk Frp-byrådenes selvstendighetsversjon har selv byrådskollegene vanskelig for å svelge.

– Jeg opplever det slik at Fremskrittspartiet sentralt har fattet et vedtak her. Jeg beklager det veldig sterkt, for vi har hatt et veldig godt samarbeid med Frp i byråd, sier Lisbeth Iversen (KrF), byråd for klima, miljø og byutvikling.

I samtaler med flere Høyre-politikere i bystyret bekrefter de inntrykket av at dette handler mer om nasjonal politikk enn en lokal avgjørelse.

Byrådsleder Monica Mæland vil ikke spekulere i om det er Siv Jensen som har satt foten ned.

– Jeg har kun forholdt meg til Øistein og Liv, og respekterer deres beslutning.

Men oppfatningen av at Frp-ledelsen har tatt styringen over lokalpolitikken deles av hennes egen partileder, Erna Solberg.

– Jeg forstår at de har hatt samtaler. I Høyre tenker vi litt annerledes enn Frp, nemlig at politikk går nedenfra og opp. Ikke ovenfra og nedover, sier Solberg.

Hun legger til:

– Det betyr at vi ikke alltid er helt samstemte i alle ledd, men våre politikere er i stand til å gjøre lokale kompromisser, sier Solberg.

Hva synes du om at Frp trekker seg? Si din mening her.

FIKK IKKE GEHØR: – Vi forventet at Bergensprogrammet skulle ses på som allerede igangsatt, og derfor ikke falt inn under vedtaket. Det har vi ikke fått gehør for, sier avtroppende Frp-byråd Liv Røssland.
Ørjan Deisz
KLAR TALE: – Vi skal gjennomføre det vi har gått til valg på. Her har grensen gått for Frp, sier partiformann Siv Jensen.
Kyrre Lien/Scanpix (Arkivfoto)
RESPEKT: – Jeg respekterer Frp-byrådenes beslutning, sier byrådsleder Monica Mæland (H).
Ørjan Deisz