Sentrale Ap-kilder bekrefter at saken passerer statsråd fredag. Innstillingen til statsråd er at vraket skal tildekkes. BT får opplyst at det er hensynet til en mest mulig sikker løsning som er begrunnelsen for beslutningen.

Dermed er en lang og opprivende strid om ubåtvrakets skjebne brakt til endes. Mens kystpolitikere fra Rogaland til Møre og Romsdal har krevd at vraket med den svært miljøfarlige kvikksølvlasten heves, konkluderer regjeringen med at tildekking er det beste alternativet.

Entydig krav

Like til det siste har Arbeiderpartiets fylkespolitikere forsøkt å presse avgjørelsen i favør av heving. Før helgen vedtok fylkesstyret å be regjeringen heve vraket, med henvisning til høringene i Bergen og Fedje i forrige uke. Fylkesleder i Hordaland Ap, Sveinung Valle skrev følgende på nettsiden Mitt Arbeiderparti forrige fredag:

«Rapporten og presentasjonen av dei ulike alternativa beskriv hevingsoperasjonen som ein "middels komplisert operasjon” og som fullt ut forsvarlig miljømessig. Ei løysing med heving vil vera i samsvar med eit eintydig krav frå folkevalte organ og frå innbyggjarane i Hordaland.»

Siden sluttet fylkesstyrene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal seg til uttalelsen, men det gjorde ikke inntrykk på Ap-toppene.

— Dette er en beslutning det er umulig å forsvare for oss som driver politikk på Vestlandet. Den viser at partidemokratiet ikke fungerer, sier Sveinung Valle.

- Gjør det vi kan

Han fikk i går bekreftet hvilken vei beslutningen går. Valle mener regjeringen med dette løper fra tidligere løfter.

— Det er gjort flere vedtak på at kvikksølvet skal opp. Fra sentralt hold er det gjentatt nærmest til det kjedsommelige at det ikke er penger det står på. Med tanke på det som kom frem under høringen, sitter vi igjen med flere spørsmål enn svar.

Tirsdag ettermiddag var gruppestyret i Aps stortingsgruppe samlet. Med på møtet var også hordalandsrepresentant Magne Rommetveit. Han sitter i samferdselskomiteen på Stortinget som denne saken formelt sorterer under. Men gruppestyret var ikke innstilt på å lytte til kystpartienes argumenter, og vedtok å tilrå tildekking.

BT har i dag gjentatte ganger forsøkt å få Rommetveit i tale. Han har ikke svart på telefon, men skriver følgende i en SMS:

«Me på Stortinget på Ap-benken frå fylket gjer det me kan i våre ulike posisjonar for at fylkespartiet sine vedtak skal få gjennomslag i Stortinget. U-864 saka er i prosess i regjeringa. Eg kan ikkje no uttala meg om status i saka.»

Kampsak

BT spurte i går Aps stortingsrepresentanter i Hordaland om hvordan de hadde kjempet for ubåtsaken. Her er svarene:

Dag Ole Teigen:

«Vi følger primært opp gjennom Magne Rommetveit som er medlem av transport— og kommunikasjonskomiteen. Jeg ønsker den mest miljøvennlige løsningen. Vedtakene i Hordaland tas på alvor. Samtidig må operasjonen utføres forsvarlig etter faglige vurderinger.»

Jette Christensen:

«Det viktigste for Hordaland Arbeiderparti er at det tryggeste alternativet på kort og lang sikt blir valgt. Jeg hadde flere møter med departementet om saken da jeg fungerte som fylkesleder, men det er Magne Rommetveit sin komité.»

Hilde Lydvo:

«Det er Magne Rommetveit som er tett på saken siden han har den i sin komité. Han uttaler seg for benken. Men det er en svært vanskelig sak for oss.»

Tove Brandvik:

«Saken ligger i transport og det er derfor Magne Rommetveit som har saken og han svarer på vegne av benken. Vedtaket er i prinsippet det samme som tidligere vedtak om å få mest mulig opp og fjernet. Saken er utrolig vanskelig siden de faglige rådene er entydige over tid.»

Si din mening i kommentarfeltet!