Opplæringsloven sier at den som dømmes for sex-overgrep mot barn ikke kan jobbe i grunnskolen. Men loven nekter dem ikke å jobbe med ungdommer, i den videregående skolen, etter overgrep mot barn.

Kan få bli i jobben

Læreren som nå er voldtektstiltalt sendte over 250 tekstmeldinger til den 16 år gamle jenten, og skal ha gitt henne penger og gaver. Nå er han tiltalt etter at han skal ha voldtatt henne i en bobil den siste skoledagen i 2002. Læreren nekter straffskyld. Skulle mannen bli dømt, kan han ikke automatisk avskjediges.

— Selv om loven ikke gir yrkesforbud for dem som er dømt for overgrep mot elever i videregående, stiller en likevel dårlig når det gjelder jobb, sier advokat Vidar Raugland, som har jobbet med slike saker for Utdanningsforbundet i ca. 20 år.

Raugland presiserer at han ikke kjenner denne saken, med uttaler seg på generelt grunnlag.

I jobb lenge etter dom

Normalt kreves rettskraftig dom fra straffesaken før avskjedigelse kan være aktuelt. Lærere som er siktet og tiltalt for seksuelle overgrep mot barn kan derfor i utgangspunktet ikke avskjediges. Dersom en dom fra tingretten blir anket, kan læreren ikke sies opp før han eventuelt er dømt i lagmannsretten. Det kan ta flere måneder, ett år eller mer.

— Lærere kan i en slik periode suspenderes, eller forholdene skal legges til rette slik at ikke den anklagede læreren og eleven er sammen. Det viktigste er å sikre at situasjonen for læring er god, sier advokaten.

— Samtidig må en ikke glemme at lærere som utsettes for anklager også har krav på beskyttelse inntil de eventuelt er dømt, sier han.

Til å være Norges største arbeidsplass, er det hvert år relativt få saker der lærere forgriper seg på elever. Noen statistikk finnes ikke.

— Men hver sak er selvsagt en sak for mye, sier advokaten.