Det forteller pater og sogneprest Sigurd Markussen, som er den fornærmedes kontaktperson i saken.

Ifølge Markussen anser mannen seg ferdig med saken. Overgrepsofferet, som nå er i 30-årene, skal ikke ha ønsket noen økonomisk oppreisning i saken. Likevel mente kirken at han skulle ha det, og ga ham et beløp tilsvarende en årslønn.

Pustet lettet ut

Det var heller ikke noe spesifisert krav fra den tidligere altergutten at biskopen skulle måtte gå fra sin stilling, ifølge sognepresten.

– Han ønsket «en reaksjon» overfor biskop Müller. Da biskopen gikk av, var det som en oppreisning for den fornærmede, og han pustet lettet ut, forteller Markussen til NTB.

Markussen ble gjort kjent med saken i januar 2009, og Georg Müller trakk seg fra stillingen som biskop 7. juni samme år. Den offisielle forklaringen var da samarbeidsproblemer i menigheten.

Sognepresten ønsker ikke å si om mannen som ble utsatt for overgrep, i dag er aktiv i Den katolske kirke. Den fornærmede har opplevd de siste dagers oppmerksomhet rundt saken som tung, og han ønsker å legge den bak seg, opplyser Markussen.

Til påtalevurdering

Sør-Trøndelag politidistrikt etterforsker saken, og trolig vil det bli tatt en avgjørelse om eventuell tiltale i løpet av neste uke.

Ifølge advokat Birte Mjønes, som bistår den fornærmede, er imidlertid overgrepene av en slik karakter at foreldelsesfristen er gått ut.

Overgrepene skjedde for rundt 20 år siden. Mjønes understreker at det er opp til påtalemyndigheten å ta stilling til dette spørsmålet.