Gulating lagmannsrett har forkastet anken til en 72-åring som er dømt til syv års fengsel for grove seksuelle overgrep mot to gutter.

— Det er viktig at det gir et klart signal til samfunnet om at overgrep mot små barn straffes strengt. Det har retten gjort i denne sak, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen, som var aktor i saken.

I Bergen tingrett ble 72-åringen sammen med to bekjente dømt for gjentatte seksuelle overgrep mot to brødre fra de var ni og ti år gamle.

Overgrep på hytten

72-åringen kjente guttenes mormor, og bodde i samme blokk som henne. Gjennom henne ble han kjent med guttenes foreldre.

Guttene besøkte mormoren i helgene. Da var de også inne i 72-åringens leilighet. Han hadde blant annet dataspill som de fikk benytte.

Mannen var også med på familiens hytte. Det var gjennom 72-åringen de to andre kom i kontakt med guttene. 72-åringen innrømmet at han også hadde forgrepet seg på to andre brødre i familien, men overgrepene er foreldet.

- Godt planlagt

Mannen innrømmet delvis skyld og anket fordi han mente han straffen var for hard. Mannen anket også over erstatningskravet han ble idømt.

— De handlinger som tiltalte er dømt for fremstår ikke som situasjonsbetingede impulshandlinger, men som godt planlagte overgrep, mener Christoffersen.

— Når jeg ser hvordan dette har endt burde jeg tenkt litt mer på konsekvensene, sa 72-åringen da han forklarte seg i Bergen tingrett.

— Skambelagt

Christoffersen er svært fornøyd med at lagmannsretten opprettholder dommen fra Bergen tingrett. HAn er klar på at det må reageres strengt mot voksne som forgriper seg på barn.

— Det er ikke uvanlig at saker om seksuelle overgrep mot barn blir avdekket og etterforsket lenge etter at de opphørte. Å fortelle at man har vært utsatt for seksuelle overgrep er ofte så tabu- og skambelagt at mange lar være. De orker ikke tanken på den oppmerksomhet og faren for identifisering som en anmeldelse og straffeforfølgelse medfører, sier han.

— Jo mer krenkende de handlinger man har vært utsatt for, jo vanskeligere kan det være å gå til politiet. Det er derfor svært viktig at det gis strenge straffer i de saker som kommer opp for domstolene, legger han til.

En 44-år gammel mann ble i Bergen tingrett dømt til fem års fengsel, hvorav to år gjøres betinget. Den tredje mannen, en 49-åring, fikk ett års fengsel, der fem måneder gjøres betinget.

BT har ikke lyktes å få kommentar fra Jostein Alvheim, 72-åringens forsvarer.

AKTOR: Statsadvokat Rudolf Christoffersen fører saken mot de tre mennene som er tiltalt for overgrep mot to brødre.
RUNE CHRISTOPHERSEN