— Overformynderiet brydde seg ikke med å kontrollere at viktige krav Overformynderiet selv stilte til hjelpevergen ble oppfylt, sier Sølberg, som fører saken for arvingene til Borgfrid Eide.

BT skrev i går om hjelpevergen som solgte den hjelpetrengende gamle damens eiendom uten å annonsere den til salgs. Isteden ble den solgt i det stille til en kjøper for 700.000 kroner. Daværende overformynder i Bergen, Atle Anderssen, aksepterte salgssummen. Arvingene har saksøkt både hjelpevergen og Bergen kommune på grunn av Overformynderiets rolle.

- Enkelt å kontrollere

Sølberg mener Overformynderiet har utvist svært dårlig kontroll. Han viser til at det krevde at eiendommen skulle selges til «høystbydende» gjennom «autorisert eiendomsmekler».

At advokatkontoret hadde solgt boliger før, er etter Sølbergs mening ikke godt nok. Hjelpevergen var ikke registrert som eiendomsmekler hos Kredittilsynet.

— Det skulle være svært enkelt av Overformynderiet å kontrollere noe slikt, sier Sølberg som arbeider i Advokatfirmaet Tømmerdal & Co. i Ålesund.

- Ovenfra og ned

Sølberg er også svært forundret over Overformynderiets holdning når arvingene har bedt om innsyn i dokumentene.

— Vi har opplevd det som en sammenhengende ovenfra og ned-holdning. De har vært svært nedlatende, sier han.

Sølberg mener Overformynderiet aktivt og urettmessig har forsøkt å stoppe innsyn i saken.

— Sannsynligvis fordi de har dårlig samvittighet. At Overformynderiet har gjort det så vanskelig, gjorde at vi mistenkte dem for å ha noe å skjule. Derfor har vi satt ekstra mye inn for å få tak i disse dokumentene, sier han.

Fylkesmannen påla senere Overformynderiet å gi ut dokumentene. I brevet til Overformynderiet konkluderer fylkesmannen slik: «Fylkesmannen mener det i denne saken foreligger liten eller ingen berettiget interesse som tilsier hemmelighold av opplysninger vedrørende boligsalget. På den annen side foreligger det i forhold til slektningene/arvingene klare, legitime og tungtveiende grunner som taler for at opplysningene bør kunne gis til disse».

Sølberg mener også Fylkesmannens konklusjon sier noe om Overformynderiets holdning.

— Når Overformynderiet nektet innsyn på grunn av taushetsplikten, så var det åpenbart egne og/eller hjelpevergens interesser de ivaretok, sier Sølberg.

- Ville ikke høre på oss

Kristin Løland Jacobsen, talsperson for arvingene, sier de er provosert over måten Overformynderiet har opptrådt overfor dem.

— Det har vært svært vanskelig å få ut saksdokumenter. De har hele tiden vist til taushetsplikten. Men av de dokumentene vi ville ha ut, var det kun testamentet som inneholdt personlige opplysninger om Borgfrid. Og det hadde vi allerede. Da er det iallfall ikke Borgfrids interesser de ivaretar når de nekter innsyn, sier hun.

— Etter at vi fikk høre at huset skulle selges for 700.000 kroner, var en av arvingene borte på kontoret til Overformynderiet og forsøkte å stoppe salgsprosessen. Men de var ikke villig til å høre på våre bekymringer om den lave prisen. Vi fikk også beskjed om at vi ikke kunne stoppe salget. Vi var ikke part i saken siden Borgfrid fortsatt var i live da, sier hun.

Har du tips? Send dem til tips@bt.no, eller 48 19 56 13