— På det meste har vi hatt 6-7 forgiftninger på én natt, sier Herafnkell Thordarson, assisterende avdelingsdirektør på medisinsk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

Bruk av partydopet GHB har økt betraktelig i Bergen det siste året.

— Vi opplever en økt forekomst av forgiftninger med GHB. Det er hovedsakelig yngre personer som kommer inn i bevisstløs tilstand, sier Thordarson.

De fleste av pasientene er tenåringer, flere av dem har også vært under 18 år. De fleste overdosene skjer i helgene. Da er det ikke uvanlig med flere overdoser per vakt, men det samme kan også skje en vanlig ukedag.

Må raskt til sykehus

Ifølge legen arter forgiftningen seg slik at personen er helt slått ut i relativt kort tid, før man brått våkner når forgiftningen går ut av kroppen.

— Det finnes ingen motgift mot dette stoffet. De fleste blir lagt inn til observasjon og får støttebehandling, hvor vi ser til at de puster bra. I noen tilfeller, særlig når GHB er blandet med flere stoffer, er respirator nødvendig, sier Thordarson.

I oktober i fjor ble det første GBH-dødsfallet registrert i Hordaland. Ifølge Thordarson overlever de fleste som kommer raskt til sykehus. Men han understreker at stoffet er livsfarlig.

— Det er all grunn til å advare mot dette stoffet, som i høyeste grad gir en livsfarlig forgiftning.

Det er ikke enkelt å oppdage at en venn, datter eller sønn, bruker stoffet.

— Mens stoffet er i kroppen er man veldig utsatt, men så snart stoffet forlater kroppen er det ikke mange ettervirkninger.

Tause om misbruk

Noen av ungdommene Thordarson og kollegene møter, blir redde og uttrykker at de aldri vil prøve stoffet igjen.

— Men det hender også at vi får de samme pasientene igjen flere ganger i løpet av kort tid. Det er ganske vanlig at ungdommene ikke vil fortelle hva som har skjedd eller hva de har fått i seg.

Thordarson tror økningen skyldes at stoffet er lett tilgjengelig.

— Det sies at det er relativt enkelt å lage stoffet selv, ungdommene tilegner seg kunnskapen gjennom nettet.

Politiet: Hold dere unna

Politiet synes økningen i overdoser er alarmerende.

— Heldigvis har det ikke vært mange dødsfall, men de mange utrykningene til overdoser som vi får melding om fra helsemyndighetene, er skermmende, sier Jørn Solsvik, overbetjent på seksjonen for organisert kriminalitet i Hordaland politidistrikt.

Han bekrefter at stoffet er utbredt blant ungdom, og at de så en stor økning i bruken i 2009.

— Vi jobber med å prøve å finne ut hvor det kommer fra og hvem som omsetter.

Han ber alle om å holde seg langt unna stoffet.

— Man vet ikke hva man får i seg. Dette er et veldig farlig stoff som etser gjennom spiserør og magesekk, sier Solsvik.

LIVGIVENDE: En oksygenmaske som blir brukt på pasientene som akutten får inn. FOTO: RONALD E. HOLE