— Prosenten er noe høyere enn på andre kurs, men resultatet er ikke særlig overraskende når man tenker på fagets kompleksitet, mener kursansvarlig, professor Erling J. Husabø.

Karakterene var ifølge studentene overraskende bra, men særlig mye kunnskap i faget føler de ikke at de har.

— Når det ikke var flere som strøk, kan man lure på om kravene er senket på sensuren, sier student Torhild Sæther.

Kravet om normalfordeling av eksamenskarakterene gir universitetet anledning til å «gause» karaktersettingen. Det vil si at karakterene skal følge normalfordelingskurven, den såkalte Gaus-kurven

— Det var ikke nødvendig på denne eksamen, sier kursleder, professor Erling J. Husabø.

Både dekanus Ernst Nordtveit og Husabø bedyrer at de ikke senket karakterkravene på besvarelsene.