Først ned eit stupbratt provisorium av ei trapp. Så gjennom eit anleggsområde. Deretter må sykkel og tungt utstyr berast opp nye trappetrin, som diverre blir permanente. Den nye tunnelen under jernbanelinene på Voss stasjon vart teken i bruk i ettermiddag, langt frå ferdig.

Første tog med avgang frå spor 3 etter stenginga av plankryssinga, var sykkeltoget, mest brukt av syklistar på Rallarvegen.

— Trøysta får vera at syklistane som dreg til fjells er sprekingar, seier Even Evensen.

Sprekk på tid og kostnad

Han er innleigd som byggjeleiar for å fullføra fornyinga av Voss stasjon, eit prosjekt som har kjempesprekk både på tid og kostnad. Tidlegare arbeidsleiarar er tekne av jobben.

- Kvifor er ein uferdig tunnel opna for passasjerane?

— Fordi Jernbanetilsynet ikkje vil at dei skal kryssa over sporet for å koma ut på mellomplattforma.

- Den ordningar har funka i 130 år. Ville det ikkje vera naturleg å venta nokre veker, til den alternative vegen er ferdig?

— Eg er redd det vil heller ta månader enn veker før vi er i hamn med dette prosjektet. Som alle veit, er vi på etterskot. Jernbaneverket sette fristen til 12. juli, men har utsett til 1. august. Det må vi innretta oss etter.

Hadde vorte opprør i Oslo

- Men det hadde ikkje vore ufornuftig å bruka gamlevegen til den nye er ferdig?

— Det er opp til folk høgare oppe i systemet å avgjera. Min jobb er å få utført det arbeidet me har fått beskjed om å gjera, seier Evensen, medan han personleg sprayar sjokkoransje maling på kanten av trappetrinna i aluminium, fleire minutt på overtid.

— Slikt hadde dei ikkje funne seg i i Oslo. Det hadde vorte opprør, kjem det spakt frå ein andpusten sykkelberar i forbifarten.

Anleggsarbeidarane har for tida ferie, men det er meininga at passasjerar utan verneutstyr skal dela kulverten med arbeidarar med obligatorisk hjelm og vernesko, medan tak, trapper og heisesjakter skal støypast framover ettersommaren og hausten.

SISTE FINPUSS: Trappa ned til anleggsområdet vert klargjort til dei første togpassasjerane kjem.
ARNE HOFSETH