— Vi vil nedlegge Tanks og Bergen Handelsgymnasium, og bygge ny storskole i sentrum. Å pusse dem opp ville blitt for dyrt.

Det sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen, som har lagt frem planene i et brev til byrådsleder Monica Mæland.

Dermed er det trolig over for to av Bergens mest tradisjonsrike skoler.

Allerede planlagt

Bergen kommune har ikke noe valg i denne saken. Det er fylkestinget som avgjør om en videregående skole skal bygges, og de har allerede tatt høyde for at Tanks og BHG vil bli nedlagt.

I forbindelse med fylkeskommunens budsjett for 2006 ble det nemlig vedtatt at «Det må ikkje gjerast ytterlegare bindingar i høve til investeringar ved BHG eller Tanks fram til denne saka er behandla».

Saken det refereres til er planer om et nytt videregående skoletilbud i Bergen.

— Når vi er blitt enige om det, så tror jeg også vi vil bli enige om å legge ned skolene, sier Nilsen.

Fungerende byrådsleder Henning Warloe mener Bergen trenger en ny storskole i sentrum.

— Men dette er jo også trist. Det dreier seg tross alt om skoler folk har sterke følelser for, sier Warloe, som ikke har vært elev ved noen av de to skolene.

Rektor trist, men glad

Fylkesrådmannen anslår at den nye storskolen vil koste om lag 300 millioner kroner. I brevet vurderes dette som langt rimeligere enn å pusse opp BHG og Tanks.

Oddbjørg Høgset er rektor ved Tanks videregående skole. Hun har forståelse for at man vil stenge skolen:

— Det er ikke annen råd. Her er alt til nedfalls, og å pusse opp denne skolen ville nok blitt altfor dyrt. Men det er selvfølgelig kjempetrist.

Ifølge fylkesrådmannen handler det om mer enn bare penger:

— Både ansatte og elever vil få det mye bedre på en ny skole, hevder Nilsen.

Han forsikrer at den faglige egenarten ved skolene vil bli bevart, og at det ikke bli nedskjæringer i forbindelse med flyttingen til ny storskole.

Bergen kommune sponser

For å finansiere den nye skolen ønsker fylkesrådmannen å få selge tomtene skolene står på. I utgangspunktet har Bergen kommune rett til pengene.

— Vi er villige til å strekke oss langt i denne saken. Å la fylkeskommunen få inntektene fra salget, er helt klart et alternativ, sier Warloe.

— Virkelig? Dersom det stemmer, så kan jeg bare takke og bukke, er fylkesrådmann Nilsens reaksjon når BT forteller ham det.

— Når vil den nye skolen stå klar?

— Vi håper å kunne behandle dette på fylkestinget i juni. Dersom politikerne godtar forslaget må det avvikles en arkitektkonkurranse. Så skolen vil i hvert fall ikke stå klar før i 2010.

— Hvor er skolen tenkt bygget?

— Det er ikke avgjort. Jeg har bedt Bergen kommune om å hjelpe til med å finne en tomt, sier fylkesrådmannen.