Forkjemperne for Dagskolen fikk seg et skudd for baugen tirsdag da politikerne i opplæringsutvalget i fylket gikk inn for å legge ned Dagskolen i sin nåværende form.

Det gikk heller ikke Dagskolens vei da det ble fattet endelig vedtak i Fylkesutvalget i går. Politikerne står fast på at opplæringen innen kriminalomsorgen skal legges inn under Åsane videregående skole.

— Nå gjør vi det klarere hva som er et statlig tilbud innen kriminalomsorg, og hva som er annen utdanning, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF).

Stridens kjerne er at flertallet av elevene ikke kommer fra kriminalomsorgen, men fra sosialkontor og NAV. I det endelige vedtaket satte politikerne som forutsetning at de som nå mister Dagskolen skal få tilsvarende tilbud andre steder.

— Vi har et stort tilbud i fylket, blant annet på Kyrre videregående skole. Her er tilbudet tilrettelagt for dem som trenger mer oppfølging.

Nyborg peker på at man tidligere, særlig i Årstad bydel, har gitt de som trenger særlig oppfølging på skolen et tilbud ved Dagskolen i stedet for å bruke fylket sine tilbud.

Vedtaket i fylkesutvalget ble fattet med åtte (H, KrF, Frp) mot syv stemmer (Ap, Sp, SV, V). Mette Holmefjord Olsen SV foreslo å utsette saken, og la den gå på høring.