Gjestene i Håkonshallen sto i giv akt da fanevakten, fenrik David Berthelsen, bar ut den sammenrullede hvite og svarte regimentsfanen. Minuttene før ble kommandant Edvard Larsen fratatt kommandoen over Bergenhus festning og regimentet.

En epoke i landforsvaret her vest var slutt. Regimentets oppgaver blir heretter ivaretatt av Heimevernets stab og mannskap.

En ny epoke innledes i morgen. 1. oktober overtar de i mørkeblått — sjøforsvaret - kommandoen på det sted bergenserne alltid har forbundet med hærens uniformer, dens offiserer og soldater.

Lærerike tilbakeblikk

Dette var ikke stunden for å telle de tapte slag, men dagen for tilbakeblikk. Vestlendingene har vært etterspurte mannskaper, enten oppdraget gjaldt svenskene ved Halden i 1660 eller tyskerne langs Bergensbanen i 1940.

Ikke mindre enn 110.000 norske mannskaper har siden 1947 tjenestegjort i internasjonale styrker. I går ble en solid flokk veteraner og tjenestegjørende fra dette regimentsområdet hedret for innsatsen med «Medalje for internasjonal tjeneste».

Tilbakeblikkene er lærerike. I stikkords form får du repetert mye dramatisk etterkrigshistorie ved å bla gjennom regimentets «årbok». Det begynte med Tysklandsbrigadene, det fortsatte med omfattende oppdrag av høyst ulik art i Midtøsten, i det som en gang hette Kongo, Kosovo, Balkan og Baltikum. Vestlendingene har på ulike fronter stått under kommando av både FN og NATO.

En ny tid

De som i går stilte i Håkonshallen har slåss for fred mot okkupanter på hjemlig grunn, de har kjent gufset fra den kalde krigen og fått smake tøværet etter Murens fall. Gamle fiendebilder er blitt borte. Nye fronter er kommet i stedet. Forsvarets og dermed regimentets oppgaver må tilpasses oppgaver i en ny tid.

Hva så med morgendagen for mannskaper og offiserer? Et betimelig spørsmål for mange av de uniformerte i Håkonshallen. De tilhører en offentlig budsjettsektor som i senere år nærmest er hjemsøkt av omstillinger, forflytninger, nedleggelser og tunge utredninger.

Påminnelser

— Historien er full av kriger som aldri skulle starte, sa Håkon Randal, formann i Norsk Forsvarsforening. Han spurte om det var så at fred var oppnådd for evig og alltid eller om krig for oss nordmenn bare var noe som foregikk alle andre steder? Randal ønsket seg mer debatt om forsvarets fremtid og oppgaver.

«Offentlig nedleggelse av Bergenhus Regiment» var den militære, korrekte tittel på arrangementet. Alt gikk unna med militær effektivitet, men en anelse vemod lot seg spore.

Statsråder, lobbyister og øverste folkevalgte behøver likevel ikke å bekymre seg - innvendingene mot all omorganisering er en tilbakelagt debatt. Det ble forsikret både fra HV 09 og Sjøforsvaret, men en stolt historie er plattformen og ballasten. Kommandanten og festningen betyr noe helt spesielt i Bergen, det forsikret både varaordfører, fylkesmann og de andre som takket for innsatsen.