Sverige har bevæpnet politi, Danmark og Finland det samme. Storbritannia og Norge har ikke, som to av svært få land.

Nå mener mer enn halvparten – 54 prosent – av Norges befolkning at tiden er inne for at politifolk skal bære skytevåpen som del av sin standardutrustning.

Det viser en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av BT. 40 prosent av de spurte sier nei til generell bevæpning i politiet.

— Blir tøffere

Svært interessant, sier leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund (PF) etter å ha fått referert konklusjonen.

— På mange måter er det gledelig at folk flest er enige med politiets tillitsvalgte. Folk ser, i likhet med oss, at de kriminelle miljøene blir tøffere. Det medfører økt risiko for publikum og for politiansatte, sier forbundslederen.

Var motstander

For to uker siden fattet nemlig PF et historisk landsmøtevedtak. Et knapt flertall av de tillitsvalgte sa for første gang ja til generell bevæpning av norsk politi.

— Mange av våre medlemmer gir tilbakemelding om at antallet bevæpnede oppdrag går opp. Og mange mener permanent bevæpning kan være avgjørende for å løse oppdragene på en trygg måte, både av hensyn til publikum og sikkerheten til hver enkelt politimann og -kvinne, sier Johannessen, som tidligere har vært en av motstanderne.

Nå vil han jobbe for at generell bevæpning skal bli en realitet.

Kvinner mest positive

Dette viser undersøkelsen:

Frp-velgere er de aller mest positive til permanent bevæpning. 76 prosent av de spurte her sier ja. Deretter følger velgerne fra Høyre (67) og Senterpartiet (54).

M

est negative er velgerne fra Rødt (22), Venstre (29) og SV (31).

Kvinner er også noe mer positive til at politiet bærer våpen til dagen enn menn.

Innbyggerne i små kommuner er dem som i størst grad sier ja til politibevæpning. Hele 61 prosent i kommuner med under 10.000 innbyggere er for. Til sammenligning svarer 47 prosent ja i kommuner med over 50.000 innbyggere.

For ganske nøyaktig ett år siden stilte BT det samme spørsmålet til alle landets politimestere.

Samtlige svarte nei.

Har ikke endret mening

Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland har ikke endret mening siden den gang, selv om både politifolk og det norske folk, synes å være på gli.

— Jeg er fortsatt mot. Verdien av å ha et ubevæpnet politi er såpass stor, at vi skal tenke oss grundig om før vi gjør noen endringer. Vi har dessuten allerede en ordning som gir oss gode muligheter til å bevæpne oss, sier politimesteren.

Gudmundsen viser til undersøkelser gjennomførtav professor Johannes Knutsson ved Politihøgskolen. Disse har blant annet vist at generell bevæpning fører til flere avfyrte skudd og flere negative episoder.

— Politiet må ha muligheter til å kunne bevæpne seg raskt når det er behov for det. Men jeg mener at dagens ordning med fremskutt lagring i politiets kjøretøyer er god nok, sier Gudmundsen.

Kjører med våpen

I dag praktiserer flere politi- og lensmannsdistrikter, men langt fra alle, en ordning hvor utvalgte tjenestebiler kjører rundt med våpen nedlåst i en kasse. Ved akutte situasjoner, er det politimesteren som må gi ordre om at kassen skal låses opp.

Politimester Gudmundsen skulle gjerne sett at denne ordningen ble videreutviklet.

— Jeg mener det bør bli rom for å ha våpen i flere biler enn det vi har i dag. Det er noe politidirektørenogså har signalisert at han ønsker, og jeg tror det er en mer riktig vei å gåfør en innførergenerell bevæpning av norsk politi.

- Langt frem

Det synspunktet deles av forbundsleder Johannessen. Han understreker at det fortsatt er langt frem før norske polititjenestemenn og -kvinner kan bære våpen. Han mener det haster med å få endret dagens ordning med fremskutt lagring.

— Den er nærmest antikvarisk. Vi må sørge for at alle politibiler, enten det er i Kvinnherad, på Voss eller i Bergen sentrum, har både enhånds- og tohåndsvåpen tilgjengelig. Flere av våre kolleger har vært i situasjoner hvor de har måttet kjøre forbi et åsted for å hente våpen på lensmannskontoret, for så å snu og kjøre tilbake. Da fremstår ikke politiet som veldig profesjonelt, sier han.

Riktig med bevæpning? Si din mening under!