EIRIN EIKEFJORD

Levekårsundersøkelsen for studenter 2005 ble offentliggjort i går. Den viser at 56 prosent av norske studenter har deltidsjobb ved siden av studiene, fordi studiestøtten ikke strekker til. Bare tolv prosent av studentene mener studielånet gir tilfredsstillende økonomi.

— Ikke noe behagelig liv

— Du overlever jo uten å jobbe, men det er ikke noe behagelig liv. Det er forskjell på å leve og å overleve, sier Silje Rørtveit Mundal, som har hatt deltidsjobb på Platekompaniet i to år ved siden av masterstudier i samfunnsøkonomi.

— Jeg har inntrykk av at alternativet til å jobbe er å få penger hjemmefra.

- Alarmerende

— At over halvparten av studentene føler seg tvunget til å jobbe av økonomiske årsaker er alarmerende mye, sier leder av Norsk Studentunion (NSU) Bergen, Hermund Furu.

Furu mener løsningen er å gjøre noe med utgiftsnivået fremfor å øke studiestøtten.

— For oss i NSU står det øverst på dagsordenen å bedre boligsituasjonen. Men noe må gjøres fra politisk hold, og det er helt klart Øystein Djupedal og Kunnskapsdepartementets ansvar.

Vil indeksregulere

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Åge Ronald Rosnes, anser det ikke som negativt at så mange studenter jobber, men departementet har ambisjoner om at det skal være mulig å være heltidsstudent.

— Vi satser på å indeksregulere studiestøtten med virkning fra våren 2007, sier statssekretæren.

DELTIDSARBEIDER: Silje Rørtveit Mundal har jobbet mellom ti og 20 timer i uken de to siste årene. - Nå hadde jeg ikke klart meg uten å jobbe, sier samfunnsøkonomistudenten.
Larsen, Bjørn Erik