KRISTIN JANSEN

— Vi er selvfølgelig svært oppmerksom på problemet og starter nå et tre år langt prosjekt for å halvere saksbehandlingstiden. Målet er å få denne ned i 180 dager, sier administrasjonssjef i Gulating lagmannsrett, Arne Støle.

Torsdag skrev Bergens Tidende at Bergen tingrett er blant de aller tregeste i landet til å få straffesaker gjennom systemet. Halvårsstatistikken fra Domstoladministrasjonen viser at også Gulating lagmannsrett bruker svært lang tid på å behandle sakene de får inn. Dette gjelder særlig sivile ankesaker som i gjennomsnitt tar 12,6 måneder. Resultatet er dårligst av alle lagmannsrettene i landet.

— Vi har søkt om ressurser for å få unna flere saker. Den 1. november fikk vi fire nye dommerstillinger og to saksbehandlerstillinger, sier Støle.

Gulating lagmannsrett har også satt i gang en rekke andre tiltak for å gjøre saksbehandlingstiden kortere. Fra april i år har de blant annet gitt tilbud om rettsmekling.

— Dette innebærer at partene blir innkalt til et uformelt møte med en dommer. Dersom det er grunnlag for det, foreslår dommeren et forlik. I de tilfellene der partene ikke kommer til enighet, legges saken i berammingskøen, sier Støle.

I høst har Gulating også tilbudt såkalt hurtigberamming. Hvis partene klarer å konsentrere seg om de aller viktigste momentene i saken og bli ferdig på en dag, får de et tilbud innen seks måneder.

— Den lange køen av saker har vært som en tung ryggsekk i mange år, men nå har vi gode muligheter for å få redusert dette, sier administrasjonssjef Arne Støle.