Tirsdag vil sekretariatet som skal bistå erstatningsutvalget, være operativt. Men allerede nå har rundt 320 tidligere beboerne ved de 11 barnehjemmene som ble gransket, henvendt seg til kommunen for å få mer informasjon om ordningen.

Birgitte Gullestad som skal lede arbeidet i sekretariatet, synes det er vanskelig å forutsi hvor mange henvendelser og søknader erstatningsutvalget vil få. Men hun regner med at det vil komme et nytt tilsig av henvendelser når sekretariatet kommer i gang med arbeidet.

Legges frem utpå nyåret

Alle de 320 vil få et brev i neste uke med søknadsskjema og informasjon om hvordan sekretariatet kan bistå søkerne og hvordan den videre saksbehandling skal foregå.

Gullestad har ennå ikke foretatt noen gruppering av henvendelsene. Men hun opplyser at mange av barnehjemmene som er gransket, er representert i bunken.

Sekretariatet er foreløpig engasjert til 1. juli 2005. Innen den tid håper Gullestad at erstatningsoppgjøret skal være fullført.

— Hver eneste søknad skal behandles individuelt. Men vi blir nødt til å foreta en viss sortering og gruppering av søknadene før saksbehandlingen kan begynne. Det er nok realistisk og regne med at det vil gå en tid ut på nyåret før saker blir lagt frem for erstatningsutvalget, sier hun.

— Vi er klar over at mange av ofrene etter overgrepene er utålmodige fordi det tar så lang tid før erstatning kan utbetales. Men det er nødvendig å bruke tid for å sikre likebehandling og at alles interesser blir ivaretatt, sier Gullestad.

Pionerarbeid

Arbeidet som utvalget gjør, vil på mange måter være et pionerarbeid. Hver enkelt kan få en erstatning på inntil 725.000 kroner.

Gullestad understreker at sekretariatet ikke bare skal drive saksbehandling for erstatningsutvalget.

— Vi skal også bistå søkerne i selve søknadsprosessen. Søkere som ønsker hjelp med å utforme og finne relevante dokumenter som skal legges ved søknaden, kan få veiledning.

Sekretariatet skal holde til i samme bygg som Kalfaret sykehjem i Kalfarveien. Sekretariatet har fire ansatte, to jurister og en med sosialfaglig utdannelse og en sekretær. Gullestad har selv bakgrunn som advokat. De siste fem årene har hun vært ansatt i Bergen kommune og er juridisk rådgiver på byrådsavdelingen for helse og bydeler.

Så fort som mulig vil det bli laget en informasjonsfolder om ordningen som vil bli sendt til interesserte. Informasjon om sekretariatet og erstatningsordningen vil også bli lagt ut på Bergen kommunes hjemmeside.

SEKRETARIATSLEDER: Birgitte Gullestad skal lede sekretariatet som skal forberede erstatningsoppgjøret mellom barnehjemsofrene og Bergen kommune.<p/>FOTO: HELGE SUNDE