Det nærmer seg to uker siden de rusavhengige ble stengt ute fra den beryktede russcenen i Nygårdsparken — parkens øvre del.

Nedgang før-etter

Nå har politiet sett nærmere på utviklingen på kriminalitetsfeltet. Olav Valland, sjef ved Bergen sentrum politistasjon, sier de ser en markant nedgang i kriminaliteten etter at Nygårdsparken stengte. Den kan ikke forklares med naturlige svingninger, ifølge Valland.

Metodisk dreier det seg om en sammenligning av sentrale lovbruddstyper i uken før parken ble steng (uke 34), sett i forhold til uken etter stengingen (uke 35):

 • Skadeverk
 • Vinningsforbrytelser, typisk tyveri og innbrudd
 • Narkotikaforhold
 • Vold Resultatet for sammenligningen er et samlet fall for disse kriminalitetstypene på 22 prosent.
 • Narkotikaforhold isolert sett øker noe, fra 19 til 21 forhold, noe Valland betegner som ventet på grunn av den økte politinsatsen mot etablering av nye russecener.
 • For én sone isolert - området Møhlenpris/Nygårdshøyden, i umiddelbar nærhet til parken - er nedgangen på 75 prosent. Men her er tallene så små, en nedgang fra 12 til 3 straffbare forhold, at det er vanskelig å bruke dem uten kraftige forbehold.
 • Kriminalitetstypene vi har sett på, er dem vi typisk pleier å fokusere på når det gjelder lovbrudd som folk flest blir berørt av. Jeg tror nedgangen har sammenheng med vår intensiverte innsats mot kriminaliteten i åpne russcener, og at det har lagt en demper på aktiviteten, sier Valland.

- Gjenstår å se

Valland føyer til at det er snakk om relativt små tall og en kort tidsperiode.

— Men hvis dette viser en trend, og vi klarer å holde den ved like, så er det jo svært positivt. Det gjenstår å se. Uansett er dette positive tall, fordi færre personer er blitt utsatt for kriminalitet, sier stasjonssjefen.

— Tallene underbygger uansett det generelle inntrykket, at det faktisk har vært relativt rolig på utekriminalitetfronten etter at parken stengte.

- Er dette fallet i kriminaliteten noe dere hadde sett for dere?

— Vi har ikke spekulert i hva utfallet av parkstengingen skulle bli; det har ikke så mye for seg.

83 personer bortvist, 7 narkobøter

En spesialisert innsatsgruppe i politiet ble i august gjort operativ for å håndtere konsekvensene av den stengte narkoparken på Nygårdshøyden.

Elleve utvalgte politifolk skal jobbe generelt mot kriminaliteten i åpne russcener, og spesielt mot narkoselgerleddet. I salgsmiljøet er søkelyset spesielt rettet mot utlendinger uten lovlig opphold, som de siste årene dominerte i det stadig mer volds- og våpeninfiserte parkmiljøet.

Innsatsgruppen skal være operativ i minst to år, i tett samarbeid med ordinære ordens- og patruljemannskaper. Etter snart 12 døgn med avstengt park, oppsummerer politiet resultatene av innsatsen slik overfor BT:

 • Per fredag ettermiddag har 83 personer fått såkalte bortvisningsvedtak , altså beskjed om å holde seg unna et visst område i byen i f.eks. ett eller to døgn. Ingen har blitt tatt for brudd på slike vedtak, som kvalifiserer til 6000 kroner i bot.
 • 25 av de bortviste har blitt stoppet i Nygårdshøyden-området, de resterende 58 er vist bort fra Vågsbunnen-området. Noen av de bortviste kan også ha fått bøter for bruk og besittelse av narkotika (se under).
 • Det er observert noe færre utenlandske selgere enn tidligere , men dette er ikke tallfestet, kun et generelt inntrykk.
 • 7 personer har fått forelegg for bruk/besittelse/salg av narkotika. Den første boten som ble gitt - 10.000 kroner for 1,2 gram hasj - skapte mye oppstuss og debatt. Flere kritiserte politiet for å plage slitne narkomane og gå etter «småfisk». Stasjonssjef Valland sier det ikke er aktuelt å endre bøtepraksisen.
 • Alle narkobøtene er delt ut i Vågsbunnen-området , den travleste russcenen etter parkstengingen. 2 av bøtene er gitt for åpenlys bruk, situasjoner der sprøyter er blitt satt mens politiet har sett på. 5 bøter er gitt for forberedende salg av narkotika, som i praksis vil bli sett på som besittelse. Alle har fått 10.000 kroner i bot , med unntak av én som fikk 14.000 kroner for samtidig bæring av kniv.
 • Fire personer er blitt satt i såkalt fengslig forvaring , altså pågrepet og satt i politiarresten. Det dreier seg om en polakk som ble tatt med 131 gram hasj i en matkø ved Korskirken, samt tre rumenske tiggere som fredag ble fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett. Politiet tror disse tiggerne er del av et organisert nettverk som selger narkotika til rusmiljøet.
 • Politiet har beslaglagt «noe narkotika» - amfetamin, hasj og piller - men foreløpig relativt små mengder. Stasjonssjef Valland setter det i sammenheng med at personene de til nå har påtruffet i rusmiljøet, er av typen som sjelden går rundt med større mengder på seg.
 • Erfaringsmessige regner jeg med at beslagsmengdene vil bli større når vi får hånd om flere utenlandske selgere, sier Valland.