— Antall slike meldinger har vært økende de siste årene, sier fungerende leder på seksjonen, politiførstebetjent Arild Smedsvik.

Bergens Tidende har hentet inn statistikk fra ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon. I 2009 ble det hos politiet registrert 1163 uteblivelser fra barnevernsinstitusjoner i Hordaland. Første halvår i år 651 saker.

Regiondirektør Borghild Lekve i Bufetat region vest, sa i gårsdagens BT at det også blir definert som rømning dersom noen ikke er tilbake på institusjonen til avtalt tid.

  • Da skal ansatte umiddelbart begrunne å lete. Dersom det er yngre barn, slik som i dette tilfellet (den 15 år gamle jenten red.anm.), skal politiet varsles innen en time, sa hun.

Politiet definerer dette som uteblivelse eller brudd på avtaler med institusjonen.

  • I de fleste tilfeller kommer beskjeden via telefon til oss. Ofte dukker ungdommene opp igjen ganske raskt. Men om det går lang tid, kommer institusjonen til oss og anmelder forholdet, sier Smedsvik.

Ifølge statistikken er det stadig flere jenter som bryter avtaler.

Barnevernsvakten i Bergen registrerte 1074 uteblivelser i fjor.

I januar uttalte Svein Bjørn Losnegård, leder for ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon, at ungdommene som rømmer trekker mot Bergen sentrum.

  • Det er mange ulike årsaker til at ungdommene stikker hjemmefra eller fra institusjoner. Noen av dem oppholder seg i risikosonene og begår kriminalitet og prøver ut forskjellige rustyper, sa Losnegård.