Ved utgangen av april hadde Aetat registrert 8771 helt ledige i Hordaland. Det er 1774 flere enn på samme tid i fjor, noe som representerer en øking på 25 prosent. I tillegg var det 1495 på ulike arbeidsmarkedstiltak. Til sammen er dermed 10.266 personer på tiltak eller helt uten arbeid i fylket.

Tallene for Bergen forteller om at 4,1 prosent av arbeidsstyrken, eller 5207 var helt uten arbeid i månedsskiftet. Totalt var det 5962 helt uten arbeid eller på tiltak i Bergen. Det gir en ledighet på 4,7 prosent.

Økningen i ledigheten kommer først og fremst innenfor bygge— og anleggsbransjen. Særlig er det den ufaglærte arbeidssokken som rammes. Samtidig har Aetat registrert en nedgang i antall ledige stillinger på hele 47 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.