Fengselsbetjentene mente at det på det tidspunkt fantes over 100 feilplassert fanger i norske fengsler.

— Dette er innsatte som ikke fremstår som soningsdyktige. De har plager, ofte psykiske, som tilsier at de ikke burde vært i fengsel, sier Roar Øvrebø, leder i NFF.

Det er ikke første gang han ber myndighetene om å gripe inn. Øvrebø er knallhard i sin kritikk av helsevesenet.

— Disse fangene sviktes fundamentalt. De får ikke den pleie og omsorg de har krav på. Et fengselsopphold fører for mange til at sykdommen forverres.

Øvrebø sier at NFF for flere måneder siden ba helseminister Tore Tønne kartlegge situasjonen i norske fengsler. Så langt er det ikke blitt gjort.