Granaten ble funnet i en stålcontainer inne på området ved 13-tiden i går, da en person kom for å tømme noe avfall. De ansatte på miljøstasjonen på Hyllestad slo umiddelbart full alarm og varslet politiet, som stengte av hele området.

Mannskaper fra Forsvaret ble hyret inn for å undersøke granaten nærmere. Først godt ut på ettermiddagen i går kunne de ansatte på gjenvinningssentralen puste lettet ut.

— Det viste seg å være en øvingsgranat, som kun inneholder en relativt ufarlig rødfis-patron, forteller politiførstebetjent Rolf Aamot ved Hyllestad lensmannskontor.

Politiet har tatt hånd om granaten, og vil ufarliggjøre den i morgen dersom øvelsespatronen viser seg å være udetonert.

Selv om det kun er Forsvaret som har lov til å importere og bruke slike granater, finnes det ifølge Aamot tusenvis av slike rundt om i private hjem.

— Mange tar slike granater med seg som en suvenir fra tiden i Forsvaret. Denne granaten kan ha havnet på miljøstasjonen etter en opprydning i hjemmet, tror politiførstebetjenten.

Politiet mener å kjenne identiteten til personen som kastet fra seg granaten, men Aamot vil ikke spekulere i om vedkommende kan vente seg noen straffereaksjon.

ý Uansett var dette en handling som var egnet til å skremme folk. Selv om vedkommende selv har visst at granaten var skrot, vil den for folk flest fremstå som noe langt mer farlig, sier Aamot.