Katastrofeøvelsen for Sjøforsvaret som ble gjennomført på Haakonsvern denne uken, er tidenes mest omfattende.

Det har aldri før vært like aktuelt å tjenestegjøre utenlands for så mange norske soldater, som nå.

Båreseremonien på Flesland i går ble gjort så realistisk som overhodet mulig. Kister med norske flagg ble båret inn av uniformskledde soldater med pårørende til stede.

Katastrofeøvelsen var viktig for å få et realistisk forhold til de situasjoner Sjøforsvaret kan møte både i inn— og utland.

Det komplette kriseberedskapen ble testet over tre dager, avsluttet av en båreseremoni for dem som var tenkt omkommet.

Øvelsen gikk ut på at en småbåt med sprengstoff traff skipet KMN Alta utenfor Harstad, og fartøyene kom dermed i brann. Hele mannskapet på 18 personer ble fysisk evakuert med helikopter og båter. Det viser seg at 16 personer var skadet og to var «omkommet».

— Vi har ikke oppdaget noen store ting som ikke har fungert, men vi har avdekket en del mindre områder som må forbedres, sier Åsmund Andersen, sjef for marinebasen Haakonsvern.

16 personer fra Laksevåg Røde Kors har deltatt som skuespillere i tre døgn for å gjøre dette så realistisk som overhodet mulig.

REALISTISK SEREMONI: Mot slutten av båreseremonien ble velsignelsen lyst ut av vernepliktig marineprest, Elisabeth Hermstad Løvlien. Røde roser ble lagt på kistene av gråtende pårørende til lyden av trompetspill. FOTO: TOR HØVIK