Klokken 2100 i kveld ble veien stengt da bergingsmannskapene prøvde å rette traileren opp igjen.

I følge Statens Vegvesen var det da omkjøring via Fv 167 og Rv 553, Hamreveien/Fanaveien.

Traileren veltet på Lilletvedt, før oppstigningen til Valleheiene. Den ble liggende på høyre side, men det ene kjørefeltet var åpent for trafikk.