Dette vinduet ble tatt vare på og gitt videre til Bergen Museum.

Under slektsgranskingen kom Kenneth over opplysninger som nevnte dette glassvinduet. Han ble nysgjerrig og tok turen til muséet på Nygårdshøyden. Der var det ikke lenger, men de anbefalte ham å ta kontakt med Kunstindustrimuseet.

— Etter mye om og men fant de glassmaleriene på lageret. Muséet hadde ingen opplysninger på kartokekkortet, utenom den påmalte teksten på glassmaleriet.

Kenneths «syv ganger-tippoldefar» Niels Steffensen Blom, ble født i 1705 på Blom, nabogården til Havråtunet på Osterøy. Da han giftet seg med syv år yngre Anna Jensdatter Antun i 1742 fikk han laget tre glassmalerier, der han selv og foreldrene ble portrettert.

Faren Steffen, som døde bare 27 år gammel, sitter til hest, moren Marta hever glasset for sønnen sin, og Niels sitter om bord i en ostraskute. Anna var for øvrig født på Valestrand, men vokste opp på gården Antun.

Det var vanlig at flere gårdbrukere slo seg sammen og eide skuter i lag. Det var fornuftig av flere grunner. Det var for kostbart å anskaffe en båt alene, og ved havari var de flere som kunne dele tapet.