Polen er suverent på topp. 7177 av de 9894 som fikk tillatelse til å komme til Norge på sesongarbeid i fjor er polakker.Hvor mange av dem som plukket jordbær, sier ikke statistikken fra UDI noe om. Litauen er nummer to på listen, med 1378 sesongarbeidere, mens Latvia og Slovakia følger på de neste plassene.2619 arbeidstakere fra EØS-området fikk innvilget arbeidstillatelse i fjor.I tillegg fikk 305 arbeidstakere fra land utenfor EØS arbeidstillatelse som spesialister i fag som er særlig etterspurt på det norske arbeidsmarkedet. Ingeniører, leger og sykepleiere kommer i denne kategorien.USA topper spesialiststatistikken, med 45, foran Russland med 42. Polen og Fillipinene følger på neste plassene.