Den siste tiden er det gjort to funn av stillehavsøsters i norske farvann. I Tysnes i Hordaland reproduserer østersen seg, noe som aldri har skjedd i Norge tidligere.

Det ble nylig observert sju levende individer av østers utenfor Tysnes. Tre av disse satt fast på store steiner, og er «født» på stedet, opplyser Havforskningsinstituttet. Disse stammer trolig fra utsatte eksemplarer. Yngel er aldri tidligere blitt observert i Norge.

Også utenfor Kragerø er det funnet østers. Denne kan ha drevet fra øya Sylt utenfor Tyskland.

Innføring av østers er ikke ønskelig i Norge. Årsaken er fare for spredning av østersen, innførsel av østerssykdommer og innførsel av andre arter som følger med skjellpartiene. Forvillet østers kan opptre i store tettheter, og arten regnes i mange områder som en art som kan dominere faunaen og fortrenge andre arter. Den er svært tilpasningsdyktig.

Havforskningsinstituttet vil gjennomføre en nærmere undersøkelse av funnene i juni.

HAVFORSKNINGSINSTUTTET