— Politikerne burde ha tenkt seg bedre om. De har brukt altfor liten tid til å utrede konsekvensene av denne nedleggingen, sier Leif Jarle Mortensen.

Han er talsmann for grendetinget i Hjelvik. Rundt i skolekretsene er det krigsstemning. Svært mange vet ikke hvor barna deres skal gå på skole fra høsten, sier han.

Onsdag vedtok et klart flertall i kommunestyret (17 mot 10 representanter) å legge ned skolene Hamre, Hjelvik, Hauge og Bruvik skole. Skolenedleggelsene berører rundt 160 elever og kan i prinsippet settes i verk allerede fra høsten.

— Hvor skal barna mine gå?

I et opprop krever foreldreutvalgene ved de fire skolene at politikerne utsetter vedtaket inntil konsekvensene av nedleggelsene er bedre utredet.

Kjersti Vevatne er mor til to elever, Birna og Brynjar som i dag går i fjerde og andre klasse på Hauge skole.

— Jeg vet ikke hvor barna mine skal gå på skole fra høsten. Det står i innstillingen at rådmannen skal utrede flere modeller. Vi vil gjerne vite er om hva det innebærer før vedtaket blir gjort, sier Vevatne.

- Må spare penger

— Osterøy kommune må spare penger, forklarer ordfører Kari Foseid Aakre (A). Osterøy kommune står på fylkesmannens liste over skakkjørte kommuner.

— Vi må spare ca. 32 millioner kroner i den neste fireårs perioden. Vi har tidligere laget spareplaner for de andre enhetene våre. Nå står bare skolene igjen. Når vi opphever skolegrensene og legger de fire minste skolene. Sparegevinsten blir åtte millioner millioner kroner årlig, forklarer ordføreren. Det er Høyre, Arbeiderpartiet og venstre som står sammen bak flertallsvedtaket.

- Skal gå på nærmeste skole

Aakre tilbakeviser foreldrenes påstand om at mange av elevene ikke vet hvilken skole de skal gå på når skoleåret begynner igjen til høsten.

— Vi opphever de gamle kretsgrensene, men vi innfører prinsippet om at elevene har rett til å gå den skolen som er nærmest dem dersom foreldrene ønsker det. jeg går ut fra at alle foreldre vet hvilken skole det er kortest vei til, sier ordføreren.