• Vi er bare glade når andre politidistrikt kommer hit og etterforsker saker som vi ikke har kapasitet til å prioritere.

Det sier Iver Stensrud, politiinspektør i Oslo med ansvar for organisert kriminalitet.

— Vi regner med at to tredeler av den organiserte kriminaliteten i Norge har forankring i Oslo eller på Østlandet. Det er klart det kan bli veldig tungt for oss å ta tak i alt. Det er naturlig at politidistrikt andre steder i landet til sist havner her når de etterforsker saker. Vi er bare glade for hjelp, sier Stensrud.

Han sammenlikner de andre distriktenes situasjon med den situasjonen Oslo-politiet ofte kommer i når det gjelder politiet i København eller Amsterdam.

— Våre saker havner ofte i de landene, sier Stensrud.

Politiet i Oslo har hatt et godt samarbeid med bergenspolitiet i heroinsaken som nå etterforskes.

— Vi har bistått noe og blitt orientert om etterretningsinformasjon. Det viktigste er ikke hvem som gjør hva, men at noe i det hele tatt blir gjort, sier Stensrud.

Politiet i Bergen er varsomme med konkrete opplysninger om heroinsaken.

— Det hører med til sjeldenhetene at en narkosak ender i Bergen. Som regel må vi ut av byen. Når vi finner et betydelig omsetningsledd og sporene peker mot Oslo, så må vi selvsagt jobbe oss videre, sier Rune Fremstad, leder for narkotikaavdelingen ved Sentrum politistasjon.