— Litt rufsete formulert er det dobbelt så stor fare for ulykker med personskade for trikken i Oslo, sammenlignet med Bybanen i Bergen, sier Erik Ø. Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

Ifølge direktøren er det også 20 prosent flere ulykker med materiell skade med Oslo-trikken per kjørte kilometer.

Sjekker Bybanen

Tilsynet har nå kontrollert store deler av virksomheten rundt Bybanen.

— Ut ifra oppslag i media kan en få inntrykk av at det er veldig farlig å ta Bybanen. Men vi synes banen har lave tall for uhell, sier Johnsen.

Mellom juni og februar ble det rapportert 21 ulykker og hendelser med Bybanen (se faktaboks).

Passasjerene faller

For bybanepassasjerene er trolig bråbremsing den mest overhengende faren.

— En trikk stopper veldig raskt når alle bremser aktiveres, og passasjerer som står løst kan da falle og skade seg. Men det er mye mer vanlig med skader på personer i bil eller motorsykler. Jeg kjenner faktisk ikke til at trikkepassasjerer er blitt alvorlig skadet, sier tilsynsdirektøren.

I løpet av ni måneder har Bybanen brukt såkalt farebrems 182 ganger. Det vil si at vognføreren må bremse hurtig og uplanlagt for å unngå en farlig situasjon.

— Vi skulle gjerne sett at disse tallene var lavere. Men vi regner med at det vil bedre seg over tid, når bilistene blir mer vant til banen, sier driftssjef Svein Kleppe i Fjord1 Partner, selskapet som har ansvaret for banedriften.

- Unødvendig

Syklister og fotgjengere har blitt flinkere til å unngå traseen, mens ulovlig kryssing med bil fortsatt er et problem.

— I Bergen ser vi ting som vi i utgangspunktet ikke hadde trodd. All denne kjøringen på rødt lys er helt unødvendig, sier Johnsen.

Også han mener hendelsestallene kan ventes å gå ned.

— Generelt sett er det tryggere å sitte i et stort og tungt kjøretøy, enn i et lett. Hastigheten på Bybanen er også lav sammenlignet med høyhastighetstog, så faren for en dramatisk ulykke er ikke så stor, sier han.

I september hadde Bybanen over 0,5 uhell per 10.000 kjørte kilometer. Tallet ble kraftig redusert frem mot november, men fikk en oppsving på nyåret hvor tallet var 0,35 i januar og februar.

Fjord1 Partners mål for 2010 var 0,3 uhell pr måned, mens gjennomsnittet var 0,35.

— Vi vil alltid jobbe for å få ned ulykkestallene, sier Kleppe.

Musikk og hette

I Oslo er det få bilister som krysser trikkesporet på rødt lys.

— Det er et større problem at folk tror trikken har vikeplikt kryss uten trafikklys. Men de fleste uhellene er oppskraping av parkerte biler som står for tett på trikkesporene, sier Cato Asperud, kommunikasjonssjef i Oslotrikken AS.

Han mener forskjeller i traseene kan forklare forkjeller i ulykkestallene.

— Oslotrikken kjører mer i blandet trafikk enn Bybanen.

Uoppmerksomme fotgjengere er også et stort problem i Oslo.

— Det er en økende tendens at folk går med musikk på ørene, og gjerne en hette over hodet. Hvis de heller ikke ser seg så godt om før de krysser gaten, kan det oppstå farlige situasjoner, sier Asperud.

Føler du deg trygg når du kjører med Bybanen, eller krysser sporene med bil?