Oslo er best i storbyklassen for barnehagedekning. Likevel er Fridtjof og Annar Agnalt heldige. Ikke alle barn i hovedstaden har barnehageplass. Byråd Torger Ødegaard sier at det i 2002 ble beregnet at byen manglet 1700 plasser for å få til full dekning. Samme år ble det bygget 300 nye plasser.

Ny barnehage

Rundt halvparten av plassene er kommunale og det er vanskelig å få plass i disse barnehagene. Det forteller ikke minst historien til Fridtjof og Annars far, Karl Fredrik Agnalt, mye om. For en tid tilbake ble han rammet av leukemi, og familien søkte om kommunal barnehageplass. Men det hjalp ikke, kommunale plasser var ikke å oppdrive og leukemi hos en av foreldrene var ikke grunn god nok til å bli prioritert.

Ferske tall viser, ifølge Ødegaard, at rundt 2500 barn ikke har fått den kommunale plassen de søkte om i høst. Hvor mange av disse som har ordnet seg med plass i privat barnehage eller i familiebarnehage er det ingen som vet.

Men på den nye Snekker'n barnehage på Nordstrand vil brødrene Agnalt garantert trives, i trygge lekeomgivelser, med tidsriktige innredning, godt inneklima og personale med pedagogisk utdanning.

Som å vinne i lotto

Bak den høye dekningsprosenten i Oslo skjuler det seg også mange familiebarnehager. Mange av disse driver med ulike dispensasjoner, som for eksempel unntak fra krav om pedagogisk utdannet personale. Byråd Torger Ødegaard sier imidlertid at antall familiebarnehager reduseres kraftig på grunn av at dekningsgraden for ordinære barnehager øker. Han sier kommunen vil benytte seg av private utbyggere for å nå målet om full dekning.

I Trondheim har Tore E. Sandvik vunnet i lotto. Han har fått sønnen sin inn i barnehage.

— Det finnes knapt ledige plasser å oppdrive, særlig gjelder det småbarnsplasser.

Ap-politikeren Sandvik er ikke sen om å legge skylden på de ikke-sosialistiske partiene når han skal forklare tingenes tilstand i Trondheim.

— Visst har Trondheim for lite inntekter, men dette handler ikke bare om kommuneøkonomi, men og om politiske prioriteringer. Det er knapt bygget en eneste kommunal barnehageplass de siste årene.

Sandviks familie benytter seg ikke av SFO for tiden, men han reagerer sterkt på at satsene her har skutt i været.

— Snart blir SFO dyrere enn barnehage. Det er for gale når barnehagesatsingen skal finansieres med å kutte statlige overføringer til SFO.

HUSKENDE GLAD: Far Karl Fredrik Agnalt er glad for at guttene Fridtjof (3) og Annar (16 mnd) i ny barnehage. <br/>Foto: HÅVARD BJELLAND