SSB har utarbeidet indeksen blant annet på bakgrunn av barnehagedekning, andel kvinnelige kommunestyrerepresentanter, utdanningsnivå og inntekt. Landsgjennomsnittet er 2,5 poeng, mens Oslo scorer 3,4, Akershus får 3,0 og Finnmark 2,9. Vest-Agder havner på sisteplass, med Møre og Romsdal, Aust-Agder, Rogaland, Nordland og Troms på plassene over. Kommunelisten toppes av Hammerfest med 4,0 poeng, Rollag (Buskerud) og Sør-Varanger (Finnmark) får 3,8, Leikanger (Sogn og Fjordane) og Bodø (Nordland) 3,7. Herøy ligger sist med 1,2 poeng. Alle de store byene ligger over gjennomsnittet.NTB