NAV Hordaland er nå satt under administrasjon av Arbeids— og velferdsdirektoratet. Økonomiske eksperter fra NAV sentralt vil de nærmeste ukene regelmessig komme til Bergen fra Oslo for å få økonomien på rett kjøl. De skal jobbe på fylkeskontoret flere dager i uken.

Paal Fennells overraskende avgang som fylkesdirektør fører til at fylkesdirektør Truls Nordahl i Rogaland umiddelbart overtar som toppsjef for NAV Hordaland. Han skal pendle mellom Stavanger og Bergen.

Ute av kontroll

Direktør for fylkesleddet i NAV, Yngvar Åsholt, bekrefter at økonomistyringen i NAV Hordaland har vært mangelfull store deler av fjoråret.

Den endelige gjennomgangen av årsregnskapet for 2008, viser at NAV Hordaland har brukt hele 32 millioner kroner mer enn budsjettert. Dette er 12 millioner kroner mer enn det som kom frem i den foreløpige gjennomgangen like før jul. Samtidig ble det også kjent at NAV Hordaland hadde ansatt 80 personer mer enn det var penger til. Fjorårets budsjett var på 335 millioner kroner. De fleste av de nyansatte var vikarer og midlertidig ansatte.


Les også: Ryddegutten som rotet det til | — Han var en grei sjef

Åsholt opplyser at det meste av overskridelsene av budsjettet er opparbeidet mellom forsommeren og nyttår.

— De største overskridelsen er kommet i løpet av siste halvår. I denne perioden er det blitt ansatt for mange midlertidige ansatte for å få ned ventetiden for saksbehandling, sier han.

Oppvaskmøte

Den vanskelige økonomiske situasjonen i NAV Hordaland ble drøftet på et møte mellom fylkesledelsen og NAV sentralt for en uke siden.

Åsholt sier at Fennell ga beskjed om at han ønsket å forlate stillingen sin dagen etter dette møtet. Han presiserer at Fennell ikke ble bedt om å gå.

— Fylkesdirektøren og vi i direktoratet hadde en felles forståelse av hvilke problemer og utfordringer NAV i Hordaland nå står overfor. Vi var enige om at situasjonen var meget krevende. Fennell kom til at han ikke var den rette til å lede NAV Hordaland gjennom denne perioden. Det er har vi akseptert, sier Åsholt.

To direktører

NAV Hordaland har hatt to fylkesdirektører siden etaten ble opprettet i 2006. Den første fylkesdirektøren, Jan Ove Refseth, ble sykmeldt like etter at han ble tilsatt i stillingen. En av avdelingsdirektørene har fungert som fylkesdirektører inntil Fennell ble tilsatt i mai i fjor og overtok som fylkesdirektør i august. Fennell kom fra stillingen som leder av Mattilsynet i Bergen, og hadde ingen erfaring verken fra tidligere Aetat eller Trygdeetaten.

Ingen av avdelingsdirektørene ble spurt om å fungere som fylkesdirektør i denne omgang.

Ryddegutt fra Rogaland

  • I denne situasjonen fant vi det naturlig på finne en person innen etaten, men utenfor NAV Hordaland, med lang og omfattende ledererfaring. Vi er glade for at Nordahl på kort varsel har sagt seg villig til å fungere i stillingen, sier Åsholt.

Han opplyser at Nordahl har sagt seg villig til å fungere i stillingen inntil ny fylkesdirektør er på plass, noe Åsholt håper vil skje før sommeren. Arbeidet med å finne ny permanent direktør er ikke kommet i gang.

Rune Sævig