Behøver Haukeland sykehus et nytt navn? Hva bør sykehuset i så fall hete? Klikk lenke i høyre marg og delta i debatten!

Svært mange lesere har deltatt i debatten på Bergens Tidendes nettsider, etter at BT i går skrev at Haukeland sykehus vurderer å skifte navn. En av dem er overlege Jon Henrik Laake ved anestesi— og intensivavdelingen ved Rikshospitalet i Oslo.

- Typisk bergensk!

— Vi som har lært å kjenne bergensernes selvbevissthet, vet at de er flinke til å skryte av seg selv. I denne sammenhengen kunne synes jeg mitt navneforslag passer bra, humrer overlegen. Han har heller ikke planer om å kreve betaling for navnet «Norges Største og Beste og Fineste Sykehus», dersom Haukeland sykehus ønsker å benytte forslaget.

— For å være ærlig skjønner jeg virkelig ikke at Haukeland sykehus seriøst vurderer å bytte navn, sier Laake.

Han understreker at han har stor respekt for det arbeidet som utføres ved Haukeland sykehus i dag, men har lite til overs for måten sykehuset skryter av seg selv.

— Går du inn på nettsidene til Haukeland, står det nesten på annenhver side at sykehuset er blant de beste i hele Nord-Europa. Hvorfor kan de ikke bare la resultatene tale for seg, spør Laake, som opprinnelig er fra Stavanger. Staten overtar

1. januar 2002 overtar staten ansvaret for de offentlige sykehusene. I den forbindelse har Regionsykehuset i Trondheim (RiT) allerede bestemt seg for å skifte navn til St. Olavs hospital.

Haukeland sykehus har ikke bestemt seg ennå, men satt ned en gruppe som skal evaluere navn og benevnelser i organisasjonen. Flere nye navn til sykehuset er også vurdert.

— Dersom sykehusreformen er på et administrativ nivå, og ikke vil påvirke innholdet for pasientene, vil krumspring som navneendringer og glansede informasjonsbrosjyrer bli sett på med dyp forakt av alle som jobber i helsevesenet., sier overlege Laake til Bergens Tidende. Han legger til at Rikshospitalet ikke har planer om å skifte navn.

NYTT NAVN: Neste gang du går gjennom dørene på Haukeland sykehus, er det ikke sikkert du går inn på Haukeland sykehus. Sykehuset vurderer nemlig å skifte navn!
Arkivfoto: BT