— Vi ser færre tilfeller av uønsket aktivitet, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).

Fra i år til i fjor kuttet Oslo politidistrikt 150 stillinger. Dette førte til at byrådet valgte å skaffe vektere for å gjøre Oslo sentrum tryggere.

- Virker dempende

— Vi er kritisk til at politiet blir mindre og mindre synlig, og opplever mye negativ aktivitet, særlig rundt Akerselva. Vekterne virker dempende på kriminaliteten og trygghetsskapende for menneskene som ferdes der, mener Røsland.

Selv om vekterne ikke har politimyndighet, mener han at de kan bidra til å løse konflikter.

— De har god trening i å snakke med folk og blir det behov for politiassistanse, er de i god dialog med politiet, sier han.

Han mener det viktigste arbeidet vekterne gjør er å være til stede i gatene.

— Får vi flere lovlydige mennesker, får vi færre av dem som driver med negativ aktivitet, mener han.

3060 hendelser

Det er sikkerhetsfirmaet G4S som leverer vekterne til kommunen. De forteller at de arbeider 24 timer i døgnet, men ser an bemanningen i forhold til ukedagene.

— Det er særlig i helgene det er størst behov, forteller Maria Conradi, kommunikasjonssjef i G4S.

I halve september og oktober håndterte vekterne 3060 hendelser. 1310 personer ble bedt om å forlate området. 21 ganger ble politiet tilkalt. Fire ganger ga de førstehjelp.

— Vi er et supplement til politiet, men har god utdannelse i å løse konflikter og har et utstrakt samarbeid med politiet. Vårt mål er å roe gemyttene når det oppstår bråk og det mener vi at vi har hatt stor suksess med, forteller hun.

- Privatisering av politioppgaver

Nå arbeider bystyret med å opprette en Oslo-vaktordning bestående av kommunale vektere som skal trygge byen.

— Dette kan være alt fra trafikkbetjenter og til øvrig kontrollvirksomhet. Målet er flere vektere i kommunal regi, forteller Røsland.

Per Sandberg (Frp), leder av justiskomiteen, er ikke begeistret for at de store byene nå ser på vektere som et bidrag for tryggere sentrum.

— Det er langt fra det ideelle. Jeg betrakter det som en privatisering av politiets oppgaver. Oslo-politiet er blitt betydelig svekket de siste årene og ikke hatt ressurser til å ansette de som går ut av Politihøgskolen. At de store byene går til det skrittet å ansette vektere, er et signal om at vi rikspolitisk ikke har gjort nok.

— Vil du anbefale Bergen kommune å bruke vektere for å gjøre sentrum tryggere?

— Nei. På kort sikt handler det om å få ansatt de som kommer ut fra Politihøgskolen. Jeg er også tilhenger av at de store byene etablerer et eget bypoliti, slik Oslo ønsker, sier Sandberg.

vold380smal.jpg