Det er politimesteren i Oslo som har gitt ordre til alle fem politistasjonene om å slå mer aktivt ned på forsøpling av byområdene.

I første omgang er det eiere av kiosker, gatekjøkken og liknende serveringssteder som skal få politiets oppmerksomhet.

— Vi vil fotografere stedene der det ser ille ut og oppsøke innehaverne. De vil få en advarsel, men dersom ting ikke blir bedre vil de bli anmeldt, sier stasjonssjef Kjell Grobe ved Grønland politistasjon. Han forespeiler synderne bøter i titusenkronersklassen.

Etter en 14 dagers offensiv mot kioskboss, vil politiet rette søkelyset mot folk som kaster boss fra seg på gaten - med anmeldelse og bot som virkemiddel.