— Dette er ingen god dag, konstaterer klinikksjef i barne- og ungdomspsykiatrien, Tor Visnes etter mandagens styrevedtak i Helse Bergen. Da vedtok styret med knapt flertall å opprettholde driften ved behandlingshjemmet.

— Vedtaket betyr lengre ventelister og færre barn som kan få behandling hos oss, sier han.

Færre vil få hjelp

Mer enn 300 psykisk syke barn og unge står på venteliste for å få hjelp i Helse Bergen. Slik situasjonen er i dag, må de vente ca. 100 dager for å få hjelp.

— Foreløpig kan jeg ikke si annet enn at vi blir nødt til å innskrenke driften på poliklinikkene. Vi må gå gjennom hele driften på nytt for å se hvor vi kan hente penger. Vi har heller ingen mulighet til å styrke de ambulante tjenestene våre slik den opprinnelige planen var. Vi hadde planlagt å utvide denne virksomheten med syv årsverk. I tillegg skulle poliklinikkene og spesialteamene styrkes med ti årsverk på behandlersiden, sier Visnes.

Driften av Osheim koster årlig ni millioner kroner. Det tilsvarer driften av politiklinikken i barne- og ungdomspsykiatri i Åsane. Denne klinikken tar årlig imot ca. 500 pasienter.

Jublende glad

— Dette viser at det går an å stå opp, kjempe og vinne en sak man tror på, sier Guri Haldorsen.

Hun er talskvinne for de ansatte ved Osheim. Sammen med et 20-talls kolleger, satt hun tålmodig og lyttet til den flere timer lange styredebatten om institusjonens fremtid sist mandag. Da utfallet var klart, brøt de ansatte ut i spontan applaus.

  • På forhånd hadde vi fått signaler om at utfallet kunne gå i vår retning. Men vi følte oss ikke sikre før under den endelige voteringen, sier Haldorsen.

Der var styremedlemmene Albrigt Sangolt (H) og Oddny Miljeteig (SV) og de ansattes fire styrestyremedlemmer som sørget for at det ble flertall for å drive Osheim videre.

Høy temperatur

Det er sjelden at temperaturen i debatten i Helse Bergens styrerom er så høy som den var mandag.

Spesielt jobbet styreleder Ranveig Frøiland og Helge Bryne - representanten for Helse Vest - hardt for å unngå at foretaksledelsen skulle lide nederlag.

Bryne understreket at det er styremedlemmenes plikt å jobbe for enstemmighet i styret. Og Frøiland minnet om at helseministeren kan bruke instruksjonsmyndigheten dersom styret fatter vedtak som går mot eiers intensjoner.

Styret gikk også i uformelt møte bak lukkede dører for å komme frem til enighet.

Men Sangolt og Miljeteig sto på sitt, og driften av Osheim er trolig sikret inntil det blir bygd nytt barnesykehus på Haukeland. Etter planen skal det stå ferdig i 2011.