Dette legger da heller ikke rådmannen skjul på i kommunens årsrapport for i fjor. Der skriver han blant annet at;

«... kommunen har gjort seg avhengig av aksjeavkastninga også for å finansiera grunnleggjande velferdstiltak for innbyggjarane. Dette skjer ved at ein i driftsbudsjettet kvart år budsjetterer med ei forventa avkastning på seks prosent»,

Os kommune hadde ved utgangen av året en portefølje av aksjer og andre verdipapirer på 247,1 millioner kroner.

På den annen side har kommunen en langsiktig lånegjeld som bare i løpet av fjoråret økte med 20 prosent og nå utgjør 37 577 kroner per innbygger. Selv nettogjelden, (når finansporteføljen er trukket fra), er på 29 749 kroner. Gjennomsnittet for de øvrige kommunene i Hordaland er halvparten.

— Økonomien langt verre

— Økonomien i Os kommune er ikke noe glansbilde. Den er langt verre en det Terje Søviknes prøver å fremstille, sier Eirik Neverdal.

Han har sittet i kommunestyret i åtte år og har tidligere tronet på formuetoppen i kommunen, etter at han i sin tid solgte hurtigbåtverftet Fjellstrand til Kværner. For drøye tre år siden brøt han ut av Fremskrittspartiet og stiller nå som uavhengig.

— Å låne penger for å drive med aksjespekulasjon er noe de fleste økonomer vil advare alle mot. Det bør derfor ikke være en del av kjernevirksomheten til en kommune. Og alle som går inn i aksjemarkedet må ha en økonomi som tåler tapet. Det har ikke Os, mener Neverdal.

Har tjent gode penger

Men så langt har Os tjent gode penger på børsen. Og i fjor gikk driften ut med et rekordoverskudd på 38,1 millioner kroner.

— Det må vel ha gitt kommunen et tjenestetilbud de ellers ikke ville hatt?

— Mitt poeng er ikke å kritisere kommunens disposisjoner. Jeg vil bare påpeke at det er en betydelig risiko knyttet til slik spekulasjon. For å tjene penger må avkastningen være høyere enn rentene kommunen betaler på de lånte pengene. Nå er renten på vei oppover og aksjemarkedet vil alltid ha sine nedturer. Neverdal mener derfor at kommunen påtar seg altfor høy risiko i forhold til økonomien de har.

Dette legger da heller ikke administrasjonen i kommunen skjul på i sin årsrapport.

Rådmannen ber om ny kurs

«I dårlige år vil manglende avkastning såleis kunne slå ut i innstrammingar i tenestetilbodet».

I rapporten råder faktisk administrasjonen Søviknes og politikerne til å redusere det budsjetterte avkastningskravet i årene fremover.

«Løpende driftsutgifter til tjenesteproduksjon bør finansierast av mest mogleg stabile, sikre driftsinntekter, så får heller aksjeavkastning vera med å finansiere ekstratiltak».

Dette skriver rådmannen til tross for at kommunen har satt av 20 millioner som en buffer mot dårligere tider på børsen.

— Men vi har aldri budsjettert med avkastningen fra disse fondene. De pengene kommer som et rent pluss, sier Marianne Bjorøy (Ap). Hun leder komité for finans og forvaltning i Fjell.

Kommunen på Sotra har heller ikke så høy gjeld som Os har. I Fjell er nettogjelden per innbygger på 19 959 kroner. Det er 10 000 kroner lavere enn det Os har.

Jens Petter Søraa