— Vi er i gang med å be retten oppnevne psykiatrisk sakkyndige, og kommer til å be om at det gjennomføres en fullstendig psykiatrisk undersøkelse av ham. Det er vanlig i såpass alvorlige saker som dette, sier politiadvokat Asbjørn Onarheim i Hordaland politidistrikt.

Sjekker bevegelser

Gitt at 18-åringen blir tiltalt og funnet skyldig i å ha voldtatt og drept Hilda Feste, vil en slik utredning kunne få betydning for hvilken straff han eventuelt vil få.

Dersom retten legger til grunn at han er skyldig, men at han var utilregnelig på gjerningstidspunktet, vil han bli idømt tvunget psykisk helsevern.

Er han å anse som tilregnelig, kan han idømmes vanlig fengselsstraff, og vil bli overført til ordinær soning.

Politiet har brukt tiden siden forrige fredags fengslingsmøte på å forsøke å kartlegge 18-åringens bevegelser i tiden rundt drapet første nyttårsdag.

— Vi har avhørt flere titall vitner siden han ble pågrepet, uten at jeg kan tallfeste det nøyaktig. Vi fortsetter videre for fullt med å kartlegge bevegelsene hans, sier Onarheim.

Avhørt to ganger

Krimteknikere har avsluttet arbeidet med å ransake og gjennomsøke 18-åringens leilighet på Os, uten at Onarheim vil si noe om eventuelle funn og beslag.

18-åringen har vært i to avhør siden pågripelsen tirsdag i forrige uke.

Der har han fastholdt at han ikke har noe minne om hvor han var eller hva han gjorde etter klokken 20 drapskvelden.

Hilda Feste ble drept i sin egen leilighet rundt klokken 21.15.

Tøft møte

Asbjørn Onarheim vil ikke si noe om politiet fester lit til det 18-åringen har forklart om hukommelsestapet.

— Vi forholder oss til det han har forklart, og ønsker ikke å spekulere noe videre, sier han.

Politiet planlegger å gjennomføre et tredje avhør med 18-åringen, men dette vil trolig først skje i neste uke.

18-åringen fikk tirsdag besøk av moren og en mann han har omtalt som farsfigur.

— Det var selvsagt følelsesmessig tøft, men det var viktig for ham å få gjennomført dette nå, sier hans forsvarer, Rolf Knudsen.

Han ønsker ikke å kommentere politiets begjæring om å oppnevne sakkyndige før han har diskutert det med sin klient.