I dag vedtar etter all sannsynlighet kommunestyret i Os at detaljprosjektering for et gigantisk kunst— og kultursenter på Mobergneset ved Bjørnefjorden kan starte.

Ordfører Terje Søviknes (Frp) sier til BT at det er grunn til å håpe på at kunst- og kultursenteret kan stå ferdig allerede våren 2010, kostnadsberegnet til 150 millioner kroner.

Interessant

— Allerede under planleggingsarbeidet har vi involvert store kulturinstitusjoner med base i Bergen, som samtlige har gitt uttrykk for at de finner det interessant å kunne benytte bygget både til prøver og opptredener, sier Terje Søviknes.

Og både teatersjef Arne Fagerholt i dansekompaniet Carte Blanche, direktør Sten Cranner i BFO og direktør Per Boye Hansen i Festspillene i Bergen bekrefter overfor BT at et nytt kultursenter i Os kommune er interessant for deler av deres aktivitet.

— Os er tross alt bare en halvtime unna, sier Sten Cranner. - Festspillene holder til i Bergen, men vi er åpen for samarbeidsprosjekter, sier Per Boye Hansen.

— Endelig en scene for oss i Hordaland, i tillegg til Bergen, sier Arne Fargerholt.

Per Grieg

Det hele startet med en gave fra Grieg Foundation og Per Grieg senior for to år siden. Da fikk Os beskjed om at Grieg ville bekoste et kunstsenter i Os til rundt regnet 30 millioner kroner, som skulle huse Per Grieg og hans families kunst.

— Etter hvert har vi jobbet videre med å kombinere et kunstsenter med et kultursenter.

For det er et faktum at både Os og regionen trenger storsaler til kulturformål. Nå har Grieg Arkitekter AS tegnet et bygg som også inneholder en konsertsal med amfi til 600 personer, med plass både til symfoniorkestre, opera og teater. Amfiet kan legges ned og på flatt gulv kan det så arrangeres pop- og rockekonserter med plass til mellom to og tre tusen tilhørere, sier Søviknes.

— En slik arena kan være interessant for oss. Men bare vurdert fra gang til gang. En slik størrelse på en rockearena er ikke det vi har størst behov for her i regionen. Arenum planlegges utbygges med plass til nærmere fire tusen. Og Grieghallen kan ta to tusen tilhørere. Os ligger dessuten ikke i Bergen sentrum. sier Frank Nes i Bergen Live/Bergenfest i en kommentar.

— Men det er svært interessant for oss om BFO benytter et nytt tilbud i Os, og frigjør Grieghallen mer, sier han.

  • I kjelleretasjen på ett tusen kvadratmeter i det planlagte Os-bygget, blir det plass til øvingslokaler og annet for hele kulturlivet i Os kommune. For initiativtakerne har det vært viktig å skape en miks som kan huse de store forestillingene for hele fylket, i tillegg til å skaffe et sårt tiltrengt kulturhus for de lokale. I dag har vi egentlig bare Fjellheim, sier ordfører Søviknes.

Finansieringen

— Men er det grunn til å tro at Os klarer å finansiere et gigantisk kunst- og kultursenter til 150 millioner kroner i Frp-bygden?

— Det er slett ikke urealistisk. Per Grieg har sagt at han kan være villig til å øke gavebeløpet. Vi ser for oss en tredeling av utgiftene med Grieg som ansvarlig for en tredjedel, kommunen og private investorer står så for en tredjedel, mens den siste delen finansieres av staten gjennom tippemidler til regionale kulturbygg. Vi har vært i en positiv dialog med byråkratene i Kulturdepartementet, og vet at Hordaland fylkeskommune har rangert prosjektet i Os som nummer to av totalt seks aktuelle prosjekter til tippemidler fra staten. Museet i Salhus står på førsteplass, men får trolig midler ganske snart, sier en optimistisk ordfører.

— Vi tror Os kunst- og kultursenter kan bli viktig for hele regionen. Et slags knutepunkt der selvsagt også reiselivet og andre kan se store fordeler. Og vi beviste at vi fikk til et badeland, sier Søviknes.

4030 KVADRATMETER: Slik er det nye Os kunst- og kultursenter tenkt på Mobergneset med utsikt over Bjørnefjorden. - Det skal bli et levende kultursenter i vakre omgivelser, og interessant for langt flere enn kulturlivet i Os, sier ordfører Terje Søviknes.ILLUSTRASJON: GRIEG ARKITEKTER AS
ILLUSTRASJON: GRIEG ARKITEKTER AS