Dette melder NVE i en pressemelding.

Rapporten beskriver status for nåværende og fremtidig energibruk i kommunen.

På møtet i Os — hvor både kommunen, BKK Nett, NVE , Vestnorsk Enøk og andre interesserte var til stede - kom det blant annet frem at Os kan spare 16 GWh i året på energiøkonomisering.

Det tilsvarer det årlige forbruket til fjerdeparten av alle privatboliger i kommunen.