Revisjonsselskapet KPMG er i Oslo tingrett dømt til å betale nær fem millioner kroner i erstatning til Os kommune.

Grunnen er at revisoren ikke attesterte for kommunens krav om momsrefusjon. Dermed ble kommunen påført et tap på vel 7,5 millioner kroner.

– En inkurie

Kommunen sendte inn krav om momskompensasjon gjennom nettportalen Altinn hver termin. Der skulle revisoren deretter attestere kravene.

Dette ble ikke gjort i de to første terminene i 2006. KPMG «glemte å trykke på knappen», mener kommunen, og revisjonsselskapet nekter ikke for dét:

«I den aktuelle sak ble siste signeringstrinn i Altinn, revisorattesten, ved en inkurie (uaktsomhet, forglemmelse, journ. anm.) uteglemt», innrømmer KPMG, som likevel ba pent om at Os måtte få pengene sine.

Men Hordaland fylkeskommune avslo.

Dermed gikk kommunen til sak mot revisjonsselskapet.

Forventninger

Retten vektlegger at KPMG i sitt tilbud til kommunen fremholdt sine «innarbeidede rutiner og prosedyrer» som ville «sikre at de aktuelle attestasjoner» ble avgitt etter boken. KPMG hadde altså skapt forventninger om at alt var i de beste hender, mener retten.

Tapet ble redusert til vel 3,8 millioner kroner etter at kommunen fikk ekstraordinære skjønnsmidler fra staten på tampen av 2007.

KPMG er dømt til å dekke hele summen samt 700.000 kroner i renter og 420.000 i saksomkostninger.