Det var torsdag 7. november 2002 at kapteinen ble pågrepet av politiet, sammen med fergens øvrige besetningsmedlemmer, etter at fergen nærmest hadde kjørt sikk-sakk mellom Ranavik og Sunde.

Skjerper straffen

Blodprøven viste en alkoholkonsentrasjon på 1,04 promille. Kapteinen innrømmet at han og besetningen hadde nytt vodka og rødvin kvelden i forveien.

I Sunnhordland tingrett ble kapteinen idømt 30 dager betinget fengsel. Den dommen er nå skjerpet av lagmannsretten til en ubetinget dom. Det betyr at den 48 år gamle kapteinen må belage seg på å sone i fengsel for å ha brutt straffelovens paragraf 422 «for som fører av skip å ha beruset seg under tjenesten».

Den 29 år gamle overstyrmannen på fergen er av Gulating lagmannsrett idømt en betinget dom på 18 dager — det samme som tingretten ga ham. Begge de tiltalte ble frikjent for punktet om å ha vist grov uaktsomhet i tjenesten.

Oppfordret til drikking

Lagmannsretten forklarer den skjerpede straffen med at kapteinen som øverstkommanderende gikk foran med et særlig dårlig eksempel da han etter middagen oppfordret mannskapet til å fortsette drikkingen.

Det var også kapteinen som eide vodkaflasken det ble drukket av. Kapteinen navigerte fartøyet fra kl. 05.30 om morgenen, mens hans fortsatt var beruset. Det var da mørkt, og fergen gikk i et trangt og krevende farvann.

Flertallet av dommerne mener at det ikke er formildende at kapteinen har mistet jobben og har vært utsatt for store oppslag i media.

FYLLEKJØRTE: MF "Os"
Foto: Ove Olderkjær