— Dette tenker jeg er veldig riktig, sier Helge Laastad (62).

I en årrekke har han kjempet for at den lille holmen Trollholmen som hører til eiendommen hans, skal være en del av Os kommune.

Han har argumentert overfor Os kommune, Bergen kommune, Statens kartverk og Fylkesmannen i Hordaland. Og argumentene later til å ha nådd frem.

Gir tilbake

I sitt siste møte før juleferien, sendte byrådsleder Martin Smith-Sivertsen videre følgende forslag til vedtak for bystyret i Bergen:

«Bergen kommune samtykker til at kommunegrensen i sjø mellom Bergen kommune og Os kommune justeres som omsøkt 16.09.2014 av eierne av gnr 16 bnr 2 i Os kommune, slik at Trollholmen blir liggende i Os kommune.»

En historisk feiltakelse rettes med det opp, ifølge Laastad. Det endelige beviset fant han da Statens kartverk la ut bilder av gamle kart på internettet. Der så han gamle kart fra slutten av 1800-tallet og 1900-tallet som slo fast det de alltid har sagt: Trollholmen hører til Os kommune.

På kartet fra 1859 fremgår det tydelig at holmen akkurat sniker seg på innsiden av Os. I nyere kart er den imidlertid vippet over på andre siden.

— Vi er jo eiere av den holmen, og det er greit å få ting på plass slik de skal være. I dag ligger holmen umerket på kartet, mens de andre holmene rundt har gårds og bruksnummer, sier Laastad.

Liten verdi

Han påpeker at holmen ikke har en særlig nytteverdi. Størrelsen er bare på ett mål. Ansamlingen av holmer ved siden av, Johnsholmen, eier de selv.

— Den er ikke så stor at den kan brukes til noe særlig. Man kan ikke ha dyr til å beite der, for eksempel. Jeg har selv sau på Johnsholmen. Men dette var mest for å få ting på plass. Da det kartet kom på Statens kartverk, var det beviset vi trengte for å vise hvordan ting var.

- Hvorfor forsvant den fra Os kommune?

— Tidligere var grensene mer buklete, mens de nye grensene var mer rettvinklet. De gamle kommunegrensene ble ofte trukket mellom prestegjeldene. Det kan være en forklaring.

Rett til initiativ

Det er ikke første gangen han har prøvd å få holmen over til Os kommune. Allerede i 2010 påpekte han overfor Os kommunes kart- og oppmålingsavdeling at kommunegrensen mot Bergen var feil.

Kartavdelingen tok saken videre til Statens kartverk, som anbefalte endring av grensene. Den ble så sendt videre til Fylkesmannen i Hordaland. De stilte imidlertid saken i bero, siden kartverket ikke har såkalt «initiativrett», og mente Os kommunestyre burde fremme saken.

Så fant imidlertid Laastad ut at han selv hadde like mye initiativrett som kommunestyret, og fremmet derfor saken selv. I høst sendte han så et brev til alle partene hvor han viste til de gamle kartene.

I kartene fra 1859, 1911 og 1923 var Trollholmen i Os. Men fra 1927 og utover figurerer den plutselig i Bergen.

Lenge i familien

Trollholmen har imidlertid vært i Laastad sin kones familie siden 1830-tallet. Og de har hele tiden visst at den hørte til deres eiendom i Os.

- Hvordan føles det å få den tilbake etter over 100 år i kommuneforvisning?

— Det føles riktig. Det er bra at tingene blir presisert, svarer Laastad.

- Det kan vel bli kortvarig, dersom Os kommune om noen år inngår i en «Stor-Bergen kommune»?

— Jeg har tenkt litt på det også. Men det får vi ta når det kommer.

FEIL: På dette kartet fra 1927 er Trollholmen plutselig blitt en del av Bergen kommune. Slik er grensene blitt trukket også på senere kart.