Kommunen hadde opprinnelig frist på seg til 1. juli 2006 for å utbedre vannverket. Nå er Mattilsynet lei av at arbeidet stadig blir utsatt.

– Vi har følelsen av at Os kommune ikke tar dette alvorlig. De oppfyller ikke drikkevannsforskriften, og har heller ingen beredskapsplan hvis noe skulle gå galt. Hvor skal osingene få drikkevann fra hvis rensingen svikter? spør distriktssjef Paal Fennell i Mattilsynet.

Mangler barriere

«Mattilsynet er særleg kritisk til at godkjenning av eit så stort vassverk med så mange abonnentar stadig blir utsett av Os kommune. Etter Mattilsynet sitt syn har Os kommune hatt særleg god tid sidan første varsel om vedtak i saka vart gitt 17.02.2005», skriver tilsynet i vedtaket.

Vannverket mangler såkalt tilfredsstillende barriere mot forurensing, som for eksempel klorering eller UV-filter.

– Vi har ikke dokumentasjon på at kloreringen fungerer godt nok, og vi stoler ikke helt på at drikkevannskilden er tilfredsstillende. Os må stadig hente vann fra en reservekilde, og vi mistenker at mye vann har gått ut på nettet uten tilfredsstillende klorering, sier Fennell.

Fra 1. januar 2008 må kommunen betale dagbøter på 100 kroner per dag, inntil vannverket blir godkjent.

Flere problemer

– Vi regner ikke med at det vil skje før tidligst ved årsskiftet 2008/2009, sier distriktssjefen, som ikke utelukker at dagbøtene kan heves etterhvert.

Bt.no har ikke lykkes med å innhente kommentar fra Os kommune.

Som bt.no tidligere har skrevet, har også Øygarden kommune fått refs for å nedprioritere rent drikkevann til innbyggerne. Bergen og Askøy får derimot ros for å ha tatt arbeidet alvorlig etter Giardia-krisen.

Også på Bergen fengsels fangeøy Ulvsnesøy ved Osterøy har det vært problemer med drikkevannet i sommer, skriver ibergen.no.

I juli ble det oppdaget e.coli-bakterier i drikkevannet på øyen, som ligger mellom Bruvik og Vaksdal. Vannet, som kommer fra brønn, måtte dermed kokes. Det vurderes nå om øyen må koples til det kommunale vannledningsnettet, eller om det skal monteres et UV-filter.