Venner, familie og eks-kjæreste er blant dem som skal entre vitneboksen i saken mot den voldtekts— og drapstiltalte osingen (19) når den kommer opp i neste måned.

Blackout blir tema

— Dette er personer i kretsen rundt min klient som kan si noe om hvordan han har opptrådt før og etter 1. januar i år. Disse er mer enn rene karaktervitner, sier tiltaltes forsvarer, advokat Rolf Knudsen.

19-åringen har hele tiden hevdet at han grunnet høyt alkoholinntak drapskvelden ikke husker hvor han har vært eller hva han har gjort.

Hukommelsestapet vil også bli tema under rettssaken. Enkelte av vitnene skal fortelle om tidligere episoder hvor osingen skal ha hatt huller i hukommelsen etter å ha drukket alkohol.

For ham er det viktig å bli trodd på akkurat dette punktet, forteller Knudsen.

— Dette kan også ha betydning for en eventuell straffeutmåling, sier han.

Mor skal vitne

Til sammen skal 31 vitner møte i rettssaken, som starter 12. november i Nordhordland tingrett.

Fem av disse er sakkyndige.

De rettsoppnevnte psykiatrisk sakkyndige har allerede konkludert at 19-åringen ikke var psykotisk på gjerningsøyeblikket, og at han dermed kan idømmes ordinær fengselsstraff.

19-åringen er tiltalt for voldtekt samt forsettlig drap. Statsadvokaten legger til grunn at drapet ble utført for å skjule voldtekten.

Det er statsadvokat Gert Johan Kjelby som skal føre saken på vegne av påtalemyndighetene. Hans vitneliste består av 16 navn, blant annet personer som var sammen med 19-åringen drapskvelden.

— Personer som har hatt kontakt med tiltalte før og etter hendelsen ser vi det på som relevant å føre som vitner, sier Kjeldby.

Svært gode beviser

19-åringens mor er også kalt inn som vitne. Også andre voksenpersoner som har hatt mye med ham å gjøre, må møte i retten.

Tidligere er det kommet frem at påtalemyndigheten sitter på det som i tidligere fengslingsmøter har blitt omtalt som svært gode beviser av både tingrett og lagmannsrett.

Blant annet er 19-åringens fingeravtrykk påvist i avdødes blod på åstedet. Osingens DNA er også funnet i 98-åringens leilighet, samt på klærne hennes.

Hilda Feste (98) ble voldtatt og drept på sitt eget soverom i Gamleheimshagen på Os.

En hjemmesykepleier ble et flyktig vitne til overgrepet, men har ikke gitt det politiet betegner som en fullgod beskrivelse av gjerningsmannen.

Noen minutter senere ble 98-åringen funnet død ved siden av sengen.

Fengslet siden februar

19-åringen har sittet fengslet siden pågripelsen 21. februar.

— Han begynner å bli klar for en endelig, rettslig avklaring av denne saken. Men han ser at det kommer til å bli tøft, sier forsvarer Rolf Knudsen.

Osingen var en av dem som frivillig avga spytteprøve på et tidlig stadium i etterforskningen.

Hans DNA viste seg senere å være identisk med genmateriale som ble funnet på astedet.