— Det er skremmende å se hvor store mengder det er, sier Aslak Larsen, styremedlem i Os Småfiskarlag.

Under broen han står på har det i flere dager vært en stim av sjøørret. Likevel jubler ikke småfiskeren.

— Dette er syk fisk. Den svømmer frem og tilbake og oppfører seg veldig merkelig i forhold til annen fisk, sier Larsen.

- Snart bare opprettsanlegg igjen

Han mener sjøøretten er smittet av lakselus, og at denne lusen stammer fra de mange oppdrettsanleggene i Bjørnefjorden.

— Vi er lei av dette. Det er ikke bare den stakkars ørreten som har lus. Det gjelder også makrellen, silden og palen, sier Larsen.

- Hva kan gjøres?

— Oppdrettsanleggene må på land, men det vil ikke næringen. Det koster penger, og pengene rår.

- Hva kan konsekvensene bli?

— På sikt vet vi ikke hvilke konsekvenser dette kan få. Men fisken og gyteplassene forsvinner. Snart er det bare oppdrettsanlegg i fjorden her, sier småfiskeren.

Endret forklaring

Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund er grunneier i Os-elven og var på broen i Os sentrum da bt.no kom for å ta fisken nærmere i øyesyn.

— Sjøøretten blir helt desperat. Derfor trekker den inn mot ferskvann. Lusen tåler ikke ferskvann, forteller Kurt Oddekalv.

Han peker på det han mener er tydelige sår etter lus på fisken.

— Dersom vi hadde hatt tette oppdrettsanlegg, ville vi ikke hatt dette problemet, sier han.

Da bt.no først snakket med Kurt Oddekalv, hadde han imidlertid en annen forklaring. Han sa da at fisken under broen i Os var rømt oppdrettslaks med lakselus. Ifølge Oddekalv skal laks ha rømt fra oppdrettsanlegg i forbindelse med stormene Berit og Dagmar. Den noenlunde sammenfallende størrelsen på fisken, mente Oddekalv var et bevis på at det var nyutsatt lakseyngel.

— En vill fisk ville slått lusen av seg, sa Oddekalv også.

Like etter intervjuet ringte imidlertid Oddekalv tilbake og sa at det ikke var oppdrettslaks, men vill sjøørret som skulle være smittet fra oppdrettsanleggene.

- Skjer hele tiden

Oppdrettsnæringen tar kritikken fra Oddekalv med fatning.

— Det er ikke noe nytt at Oddekalv mener oppdrettsnæringen har skylden, så jeg ser ikke den helt store verdien i å kommentere det, sier Hans Inge Algrøy, som er regionsjef i Vestnorsk havbrukslag.

Ifølge Algrøy er det naturlig at ørreten går og avluser seg i ferskvann.

— Det skjer ikke bare nå, men hele tiden, sier han.

- Oddekalv mener lusen kommer fra oppdrettsanleggene. Hva er din kommentar til det?

— Lus er en naturlig parasitt som opprinnelig har vært på all villaks. I anleggene er laksene tettere enn i sjøen, da vil det være perioder med mer lus. Men vi har strenge regler og grenser vi må følge. Det blir gjennomført avlusning dersom verdiene er over disse grensene, sier Algrøy.

Ifølge Algrøy er mediene ute etter å ta oppdrettsnæringen. Han sier man heller burde fokusere på alle jobbene og inntektene som næringen gir.

Etterlyser samarbeid

Olav Valle er leder for fagrådet for Osvassdraget. Han mener dialog må til mellom de ulike interessegruppene.

— Vi må ikke kjefte på hverandre. Her kreves det samarbeid. Vi må få mer innsikt i hva som skjer langs kysten og hvordan oppdrett og vassdrag påvirker hverandre, sier Valle.

Han mener staten og forskningsmiljøene også i økende grad må involveres.