MARIT HOLM

— Kommuner blir ofte sett på som grå og kjedelige. Det er det etter mitt syn ingen grunn til. Kommuner må på lik linje med andre satse aktivt på å selge seg i markedet, for eksempel i forhold til bolig- eller næringsetableringer, sier ordfører Terje Søviknes.

I forbindelse med arbeidet med den nye kommuneplanen, har Os innledet samarbeid med kommunikasjonshuset Grey World Wide. Målet er å bygge merkevaren Os gjennom en helhetlig og langsiktig satsing, presiseres det.

Trendy

Ifølge daglig leder i Grey Oslo, Jan Christian Fosseidbråten, er dette et pilotprosjekt som er kraftig rabattert. For Grey Oslo er det offentlige en attraktiv målgruppe. Ikke så rart, kanskje, ettersom merkevarebygging av byer, regioner og land er blitt ekstremt trendy. Det opplyser Magne Supphellen, instituttstyrer og førsteamanuensis på Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Selv tror han merkevarebygging av en kommune kan ha god effekt.

— Det har noe for seg, men det er vanskelig og komplekst. Standardfeilen er at man går for fort frem, og at det hele bare blir en utvendig greie, sier Supphellen til Bergens Tidende.

Visjon i november

I første del av prosjektet skal kommunikasjonshuset Grey og Os kommune utvikle visjon, verdigrunnlag, slagord, profilprogram og skisse over tiltak for å nå visjonen. Resultatet av arbeidet skal presenteres i november. Hva den videre prosessen vil koste, gjenstår å se.

— Men målet er at vi skal jobbe med dette over flere år. Dette skal ikke være noen døgnflue, sier Os-ordfører Terje Søviknes til Bergens Tidende.

Førsteamanuensis Magne Supphellen tror hovedutfordringen blir å få osingene til å engasjere seg i merkevarebyggingen av kommunen.

— Man kan ikke bare bestemme seg for noen fine verdier, og si at sånn er det. Man må sørge for at folk involveres, sier Supphellen.