Bergen Brannvesen, som har kjørt ambulanse i Bergen i 50 år, står altså i fare for å miste ambulansekontrakten når den utløper ved årsskiftet.

Helse Bergen har foretatt en markedsforespørsel og forhandler for øyeblikket med aktuelle tilbydere.

Etter det BT kjenner til er disse Bergen Brannvesen og Os Røde Kors Ambulanse AS.

Os-rådmann Lars Atle Skorpen Hansen er styreformann for det lokale ambulanseselskapet, som altså har tatt mål av seg å ta ambulansekjøringen i store deler av bergensområdet.

I fjorårets anbudsrunde fikk Os Røde Kors overta ambulansekjøringen i Fusa, Samnanger, Austevoll og Osterøy. Pluss Os, der Røde Kors har fraktet syke mennesker i 25 år.

Selskapet står nå i ferd med å kvitte seg med Os-delen av navnet og kalle seg Røde Kors Ambulansen AS, forteller Skorpen Hansen.

Et navn som står mer i stil med dagens virksomhet.

Skorpen Hansen avviser at det Os-baserte selskapet gaper for høyt ved å påta seg ansvaret også for storbyen Bergen.

— Jeg tror ikke det vil by på noe som helst problemer å levere gode ambulansetjenester også i Bergen, sier Skorpen Hansen, som i en årrekke har vært aktiv i Røde Kors.

Skorpen Hansen er beredt til å ansette overtallige brannfolk i sitt ambulanseselskap, dersom Bergen Brannvesen trekker det korteste strået i forhandlingene.

Brannvesenet har ambulanser stasjonert på sine syv brannstasjoner. Hvor Os-selskapet skal plassere sine ambulanser er et tema i forhandlingene, forteller Skorpen Hansen.

Assisterende divisjonsleder ved kirurgisk divisjon på Haukeland sykehus, Lars Oddvar Arnestad, er svært sparsom med opplysninger så lenge det pågår forhandlinger. Men forteller at målet er å inngå en kontrakt innen utgangen av juni.