RUNE VALDERHAUGRICHARD SAGEN (foto) rune.valderhaug@bergens-tidende.no

Generalsekretær i Den norske Sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet, Kjell Bertel Nyland (51) er hans sterkeste og trolig eneste konkurrent blant i alt ni søkere.

Innstillingen til domprostembetet er konfidensiell. Men etter det Bergens Tidende kjenner til, har både biskop Ole D. Hagesæther og menighetsrådet i Domkirken innstilt Elseth på førsteplass til det ledige domprostembetet etter Halfdan T. Bondevik, som går av for aldersgrensen 31. mars.

Giske utnevner I den tredje innstillingen, som er sendt fra nettopp Bondevik, er Elseth innstilt som nummer 2. Han har ført opp Kjell Bertel Nyland på førsteplass på sin innstillingsliste. Prost Geir Sørebø og stiftskapellan Egil Morland besetter tredjeplassene på innstillingslistene.

Dermed tyder alt på at kirkeminister Trond Giske i løpet av noen uker velger å utnevne Ørnulf Elseth, som de siste syv årene har vært generalsekretær i Norges KFUK og KFUM. Denne organisasjonen anses som Den norske kirkes barne— og ungdomsbevegelse. Den eneste kvinnelige søkeren, Kristine Værnes er ikke med på noen av innstillingene.

Dyktig prest og leder Ørnulf Elseth ønsket i går ikke å kommentere at han trolig blir Bergens neste domprost. Bergens Tidende lyktes heller ikke å få noen kommentar fra biskop Hagesæther, som er på ferie i utlandet.

Kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik er øverste valgte leder i Norges KFUK og KFUM og dermed Elseths overordnede i organisasjonen. Han kjenner dermed Elseth godt og har denne kommentaren til Bergens Tidende.

– Hvis det er riktig at Elseth er innstilt, er det gledelig. Jeg kjenner ham som en utrolig flott prest, og en god leder. Han har evnen til å være både markant, uredd og sier hva han mener. Jeg er sikkert på at han på en utmerket måte kan kombinere rollene som en profilert domprost for byen og menighetene, og stedfortredende biskop i Bjørgvin.

Yngste sokneprest Ørnulf Elseth har ingen tilknytning verken til Bergen eller Bjørgvin bispedømme.

Han er født og oppvokst i Sarpsborg, og var i sin tid landets yngste sokneprest da han kom til Varteig i Borg bispedømme bare 25 år gammel.

Elseth har også vært ansatt som fast rådgiver for biskopen i Borg.