KARI PEDERSEN

Sammen med Veidekke Eiendom har Ørnen Fabrikker søkt om å få rive deler av Ørnen-kvartalet og reise et boligbygg som rager 12 etasjer til værs.

Det er tre etasjer over byggegrensen som er satt for Bergen sentrum.

Ørnen-kvartalet befinner seg imidlertid innenfor et av de seks områdene som er foreslått for høyhus i Bergen.

Byggesaksavdelingen har avslått søknaden og begrunner det med høyden, men også at bygget er dårlig egnet for boliger, slik det ligger inneklemt i en trafikkmaskin. Beboerne er henvist til å parkere i ByGarasjen.

Regiondirektør Odd Pedersen hos Veidekke Eiendom vil nå bringe saken inn for politisk behandling og er optimistisk med tanke på utfallet.

— Trenger ikke vente

I dette området er det ikke nødvendig å vente på at politikerne har tatt høyhusdiskusjonen, mener han. Strekningen langs innfartsåren på Nygård har gjentatte ganger vært utpekt som egnet for å bygge høyt.

— Vi håper at dette huset kan bli banebrytende for hvordan vi skal bygge i denne delen av byen, sier Odd Pedersen.

Nybygget som ligger mellom Lars Hilles gate, Bjørns gate og Vestre Strømkaien skal ha næringsarealer i de to nederste etasjene. Fra tredje etasje og oppover er det planlagt 86 to- og treroms leiligheter.

Trafikken som dundrer forbi skal være å leve med, mener utbyggerne. Alt som finnes av moderne teknologi vil skjerme beboerne for støy og støv.

- Ta seg tid

Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), leder av komité for miljø- og byutvikling, mener byens politikere må ta seg tid til en prinsippdiskusjon før det blir gitt grønt lys til nye høyhus.

Strøm-Erichsen sikter da særlig til de foreslåtte høyhusene på Nøstet og i Jonsvollskvartalet.

— Det sittende bygningsrådet har en veldig liberal praksis i forhold til å gi dispensasjon fra gjeldende planer. Vi må ta oss tid til å diskutere dette grundig. Bergen er ikke en by å leke seg med. Vi har nok med ett feiltrinn som rådhuset, sier Strøm-Erichsen.

HØYREISTE BOLIGER: Tett på trafikkmaskinen ved Bystasjonen vil Ørnen Fabrikker og Veidekke Eiendom bygge et 12 etasjers leilighetsbygg. Dette ligger innenfor et av de foreslåtte høyhusområdet.<br/> ILLUSTRASJON: ØRNEN FABRIKKER/VEIDEKKE AS